Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa giáo phận Hà Tĩnh

Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa giáo phận Hà Tĩnh

 

Ngày 19.3.2021, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam đã ra thông báo mới về giáo phận Hà Tĩnh.

Theo thông báo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chánh tòa giáo phận Hà Tĩnh; đồng thời, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, đang là Giám mục Phụ tá TGP TPHCM, làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh “trống tòa và theo ý Tòa Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).

 

Tiểu sử Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P.

▪ Sinh ngày 2.2.1945 tại giáo xứ Làng Anh (Nghi Phong, Nghi Lộc) Nghệ An

▪ Ngày 15.8.1964: Vào Tập viện dòng Đa Minh tại Vũng Tàu

▪ 1965 - 1972: Học triết học và thần học tại Học viện Đa Minh Vũng Tàu và Thủ Đức

▪ 1968 - 1971: Học tại Đại học Văn Khoa Sài Gòn. Tốt nghiệp Cử nhân Triết học Đông Phương

▪ Thụ phong linh mục ngày 8.8.1972 tại Sài Gòn

▪ 1972 – 1978: Du học tại Đại học Fribourg (Thụy Sĩ) và tốt nghiệp Tiến sĩ Triết học Tây phương

▪ 1978 – 1979: Học chính trị kinh doanh tại Đại học Genève, Thụy sĩ

▪ 1981 – 1986: Giáo sư tại Phân khoa Thần học Lima, Péru.

▪ 1984 – 1991: Giáo sư và Giám đốc Học vụ của Học viện Thần học Gioan XXIII, Lima, Péru

▪ 1989 – 1994: Trung tâm nghiên cứu Bartolomé de Las Casas, Lima, Péru

▪ Năm 1994: Tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học Luân lý tại Phân khoa Thần học Đức Mẹ Lên Trời, São Paulo, Brazil

▪ 1996 – 2004: Giáo sư tại Phân khoa Xã hội thuộc Đại Học Giáo Hoàng Thánh Tôma Aquinô, Rome

▪ 2004 – 2007: Giám Đốc Học vụ của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam

▪ Ngày 13.5.2010, được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Vinh. Được truyền chức Giám mục ngày 23.7.2010, khẩu hiệu Giám mục: “Sự thật và Tình yêu”

▪ Ngày 22.12.2018, Đức Giáo Hoàng Phanxicô thiết lập giáo phận Hà Tĩnh, tách ra từ giáo phận Vinh và Đức cha Phaolô được bổ nhiệm làm Giám mục Chánh tòa tiên khởi của Giáo phận Hà Tĩnh

- Tại Đại hội lần thứ XI (4-8.10.2010) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Công lý và Hòa bình được thành lập, Đức Cha Phaolô được bầu làm Chủ tịch Ủy ban trong nhiệm kỳ đầu tiên, 2010-2013. Tại các Đại hội lần thứ XII (7-11.10.2013) và XIII (3-7.10.2016), Đức Cha Phaolô tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

 

**

Tiểu sử Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn

▪ Sinh ngày 26.12.1962 tại Quảng Nam, Đà Nẵng

▪ 1969 – 1979: Học các trường Lasan Mossard, Lasan Taberd Saigon, Trần Quốc Tuấn

▪ 1979 – 1984: Học Đại học Tổng hợp (Khoa học Tự nhiên) TPHCM, tốt nghiệp Cử nhân Toán-Tin học

▪ 1993 – 1999: Tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

▪ Thụ phong linh mục ngày 30.6.1999 tại nhà thờ Chánh Toà Đức Bà Sài Gòn

▪ 1999 – 2001: Linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận, trợ giảng sinh ngữ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

▪ 2001 – 2006: Học tại Học viện Gia Đình Gioan-Phaolô II (Đại học Lateranensis), Rome; tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D) chuyên biệt về Hôn nhân và Gia đình

▪ 2006: Học về Đào tạo Ơn gọi tại Đại học Gregoriana, Rome

▪ 2007 – 2013: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của TGP TPHCM

▪ 2007 – 2017: Trưởng ban Mục vụ Gia đình TGP TPHCM; Thư ký Uỷ Ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

▪ 2007 – 2017: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của TGP TPHCM

▪ 2009 – 2014: Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam

▪ 2014 – 2018: Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

▪ Ngày 25.8.2017 được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá TGP TPHCM (hiệu toà Catrum). Được truyền chức Giám mục ngày 14.10.2017, khẩu hiệu Giám mục: “Này con đây”

▪ Ngày 19.3.2021, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa giáo phận Hà Tĩnh

▪ Tại Đại hội lần thứ XIV (30.9.2019 - 4.10.2019) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Louis được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

870    20-03-2021