Sidebar

Chúa Nhật

16.06.2024

Bộ truyền thông ký hợp đồng với dòng Don Bosco

 

Bộ truyền thông ký hợp đồng với dòng Don Bosco - ANSA


Sau khi ký hợp đồng cộng tác với dòng Tên, nay Bộ truyền thông ký hợp đồng cộng tác với dòng Don Bosco.

 Trong thông cáo công bố ngày 23-12-2017, Bộ truyền thông cho viết hợp đồng giữa Bộ này với dòng Don Bosco mới được ký kết giữa Cha Angel Fernandez, Bề trên tổng quyền dòng Salésien Don Bosco, và Đức Ông Mario Edoardo Viganò, Bộ trưởng Bộ truyền thông của Tòa Thánh. Hợp đồng có giá trị trong 3 năm và có thể gia hạn.

 Với hợp đồng này, dòng Don Bosco có thể thực hiện sự đóng góp theo đoàn sủng của Don Bosco trong khuôn khổ các dịch vụ khác nhau của Bộ truyền thông.

 Từ trước đến nay, Tòa Thánh vẫn ủy thác cho dòng Don Bosco một số cơ quan như Nhà in đa ngữ, nhà xuất bản và nhà sách Vatican. Trong chương trình cải tổ giáo triều Roma, ĐTC đã gộp 9 cơ quan của Tòa Thánh, trong đó có các cơ quan cho đến nay được ủy thác cho dòng Don Bosco, thành một cơ quan duy nhất là Bộ Truyền thông, và bổ nhiệm Đức Ông Viganò làm Bộ trưởng.

 Với hợp đồng mới, dòng Don Bosco tiếp tục cộng tác với Tòa Thánh, nhưng không phải như những cơ quan độc lập, nhưng ở trong khuôn khổ Bộ truyền thông.

 Trong thời gian trước đây, qua Hợp đồng ký kết với Bộ truyền thông, một số các tu sĩ dòng Tên tiếp tục phục vụ tại Đài Vatican, như ”Một cộng đoàn thi hành sứ vụ giữa lòng hệ thống truyền thông của Tòa Thánh” (Rei 23-12-2017)

 G. Trần Đức Anh OP
 

1010    26-12-2017