Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Buổi suy tôn Lời Chúa nhân dịp Tuần lễ cầu cho các kitô hữu hợp nhất năm 2024

tuanlecauchocackitohuuhopnhatbuoisuytonloichua

Nhân Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất, Văn phòng Đối thoại Liên tôn và Đại kết trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức buổi Suy tôn Lời Chúa vào lúc 15g00, Thứ Hai, ngày 22.1.2024 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn:


Thực hiện: 
Văn phòng Đối thoại Liên tôn và Đại kết - Hội đồng Giám mục Việt Nam
Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn

92    23-01-2024