Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Cả hai bố con chịu chức phó tế

Cả hai bố con chịu chức phó tế


 
Cả hai bố con ông Stan Upah được thụ phong phó tế tại Nhà thờ thánh Patrick ở Tama, Iowa vào năm 2017; ông bố chịu chức phó tế vĩnh viễn, còn người con chịu chức phó tế trong tiến trình tới chức linh mục thừa tác.

Một năm sau, năm 2018, Thầy phó tế vĩnh viễn Stan Upah làm phó tế trong cả Thánh lễ truyền chức linh mục và thánh lễ mở tay cho Cha Andy Upah là con trai của ông, tại giáo xứ nguyên quán của họ.

 

Upah_1.jpg
Cả hai bố con chịu chức phó tế

 

Cả hai đã đeo đuổi con đường ơn gọi phục vụ Giáo hội. Linh mục Upah, là cha xứ Nhà thờ Chúa giáng sinh ở Dubuque, Iowa chia sẻ trong cuộc sống, cha thường nghe người ta nói với ba của ngài rằng ông nên đi học làm một phó tế… và ba tôi đã âm thầm sửa soạn cho ơn gọi đó.

 

Thầy phó tế vĩnh viễn Stan Upah cũng chia sẻ tôi đã dấn thân vào việc học thần học, nhưng chưa bao giờ nói với con tôi ước muốn đó, vì tôi không muốn quyết định của tôi làm ảnh hưởng đến ơn gọi của con tôi.

 

Thật vậy, bố là một phó tế vĩnh viễn và con là một linh mục là một trường hợp của một cuộc hành trình tâm linh khá đặc biệt.

 

Upah_2.jpg
Thầy phó tế vĩnh viễn Stan Upah làm phó tế trong cả Thánh lễ truyền chức linh mục và thánh lễ mở tay cho Cha Andy Upah là con trai

 

Được biết ở Hoa kỳ và nhiều nơi trên thế giới ngày nay, trong Giáo hội có nhiều phó tế vĩnh viễn vẫn sống cuộc sống gia đình, nhưng làm việc cho Giáo hội… Nhưng trường hợp cả hai bố con, bố là phó tế vĩnh viễn và con là linh mục thì tương đối hiếm có!

 

Thanh Quảng sdb

438    22-06-2020