Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Các bà mẹ nhà thương nhi đồng Palidoro viết thư cho giới chức nhà thương Liverpool

 Hôm 20 tháng 4 va qua 49 bà m ca các tr em đang được điu tr ti nhà thương Nhi đng Chúa Hài Đng ti Palidoro đã gi thư cho ban giáđc nhà thương Liverpool nơi bé Alfie Evansđang được điu tr.

ĐTC Phanxicô thăm nhà thương Palidoro – AP

Thư đã được bà Mariella Enoc giám đc nhà thương nhi đng Palidoro gi cho bà Adler Hey giám đc nhà thương Liverpool là nhà thương đã t chi không cho cha m ca Alfie đem con sang M và Roma cha tr, nhưng mun rút ng không chuyn thc ăn và nước ung na đ cho Alfie chết, vì cho rng cuc sng thc vt ca Alfie hoàn toàn vô ích.

Trong th 49 bà m nói trên khng đnh rng: “Con cái ca chúng tôi không đau đn, chúng ch đang sng thôi”. Thư cho thy đi vi các bà m này con cái ca h là con cái ca h thế thôi. Chúng là các tr em gp khó khăn rt ln, nhưng chúng có th cm nhn trên mt v đp và nng m mt tri, các vut ve ca m chúng. Có cn phi có gì khác na đ đánh giá xem mt cuc sng có đáng được sng hay không?

Th tư tun va qua ông Thomas Evans cha ca bé Alfie Evans đã gp ĐTC Phanxicô và xin cho c gia đình được t nn trong quc gia thành ph Vaticăng đ có th đem Alfie sang cha tr ti nhà thương nhi đng Chúa Hài Đng ca Toà Thánh. Và anh cũng hy vng s được chính ph Italia cho quc tch Ý đ có th cha tr cho Alfie. Toà án và Toà Thượng Thm Anh quc đã khước t không cho cha m bé Alfie đem con đi cha tr ti nơi khác. H quyết đnh rút ng đ cho Alfie chết đói chết khát. Nhà thương Liverpool nơi Alfie được điu tr cũng khước t không cho cha m em đưa em ra khi nhà thương đ sang Roma. Thế mi biết gii tư pháp và y tế Anh quc đang vi phm trm trng các quyn con người và có các quyết đnh vô lý và vô luân.

Trong khi thư ca 49 bà m được gi sang nhà thương Liverpool thì bé gái Madina 5 tui được n tu Michela ca Hip hi Don Guanella dn ti chào bà giám đc Mariella Enoc đ cám ơn trước khi bé cùng cha m tr v Gibuti bên Somalia sau khi đã được săn sóc ti nhà thương nhi đng (REI 22-4-2018)

Linh Tiến KhRadio Vatican

277    26-04-2018