Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Các bề trên Dòng đối diện với vấn đề lạm dụng tình dục

 

Ngày thứ hai 11 tháng 6 – 2018, Nữ tu Véronique Margron, chủ tịch Hội đồng các tu sĩ nam nữ Pháp mở đầu bài diễn văn kêu gọi sự minh bạch, trước khi các tu sĩ nghe chứng từ của các nạn nhân. / Bruno LEVY/CIRIC

 

Theo sáng kiến của Hội đồng các tu sĩ nam nữ Pháp, ngày thứ hai 11 tháng 6, 120 bề trên các Dòng về Paris họp để nghe chứng từ của ba nạn nhân các vụ lạm dụng tình dục.

Buổi gặp này đã được chuẩn bị từ lâu và trong vòng kín đáo. Ngày thứ hai 11 tháng 6, 120 tu sĩ nam nữ Pháp, tất cả đều là bề trên cộng đoàn của họ họp ở Paris một ngày với chủ đề “Lạm dụng tình dục và nạn ấu dâm”, do Hội đồng các tu sĩ nam nữ Pháp tổ chức (Corref).

Trong một bản tin, Hội đồng các tu sĩ nam nữ Pháp cho biết, trước các tu sĩ nam nữ, các nạn nhân đã “chia sẻ nỗi đau của họ, tương quan của họ với Giáo hội, với đức tin và sự cần thiết tối hậu phải lắng nghe các nạn nhân diện đối diện”. Họ nhấn mạnh đến lòngï “tin tưởng đã bị chà đạp bởi các vụ lạm dụng tình dục, bởi sự im lặng của thể chế và họ xin tất cả chúng ta phải làm việc cho sự thật”. 

“Cự lại với loại ‘văn hóa dễ bảo’ trong Giáo hội”

Trong bài diễn văn rất mạnh mở đầu cho ngày họp, Nữ tu Véronique Margron, thuộc Dòng Đa Minh và chủ tịch hội đồng các tu sĩ nam nữ Pháp cho rằng, sự “minh bạch là cần thiết” trong vấn đề này và từ lâu “minh bạch đã không phải là tiêu chuẩn hành động của Giáo hội”. Nữ tu nói tiếp: “Hiện nay chúng ta buộc phải có một ngôn ngữ của sự thật và từ chối mọi ngôn ngữ xiêng xéo mà các nhà xã hội học gọi là “văn hóa dễ bảo” trong Giáo hội công giáo.

“Lời nói sắc như thanh kiếm nào sẽ là lưỡi đòng xé toạc loại đạo lý ngu dân, loại lý tưởng mù quáng và sát nhân, loại huynh đệ lầm lạc?”, nữ tu chất vấn và kêu gọi trước hết phải lắng nghe các nạn nhân.

Trong ngày họp này, các tu sĩ cũng nghe các chuyên gia trong nhiều lãnh vực khác nhau như, một nhà phân tâm học, một luật sư, một nhà giáo luật nói chuyện. Một bề trên cũng đã nói về các tiến trình được áp dụng trong cộng đoàn của họ.

Trong phần kết luận, bản thông báo của Hội đồng các tu sĩ cho biết, “ngày họp này là một giai đoạn quan trọng của đời sống tu hành trong quyết tâm xây dựng lại con đường tái tạo cho các nạn nhân và tiếp tục đảm trách phần trách nhiệm của các cộng đoàn trong công việc này”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

461    13-06-2018