Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Các bệnh viện Công giáo ở Ái Nhĩ Lan sẽ phải thực hiện phá thai

Các bệnh viện Công giáo ở Ái Nhĩ Lan sẽ phải thực hiện phá thai

Thủ tướng Ái Nhĩ Lan cho biết các bác sĩ và y tá sẽ có thể chọn không tham gia nhưng không phải là tổ chức được tài trợ công khai

Taoiseach của Ái Nhĩ Lan đã nói rằng các bệnh viện đặc trưng Công giáo sẽ phải thực hiện phá thai sau khi luật mới có hiệu lực.

Leo Varadkar nói với Dáil rằng các nhân viên y tế và y sỹ cá nhân sẽ có thể chọn không tham gia nhưng việc chọn không tham gia này sẽ không mở rộng đến những bệnh viện được tài trợ công khai.

Hai trong số các bệnh viện lớn nhất của Dublin được sở hữu bởi những tu hội. Nhóm Chăm sóc sức khỏe của St. Vincent, bao gồm Bệnh viện Đại học St. Vincent, thuộc sở hữu của các Nữ tu Bác Ái, trong khi các Nữ tu Mary sở hữu Bệnh viện Mater.

Chính phủ đang soạn thảo luật sẽ cho phép phá thai theo yêu cầu cho đến 12 tuần mang thai và trong một số trường hợp nhất định lên đến 24 tuần.

Varadkar đã trả lời một câu hỏi từ chính trị gia Đoàn kết xã hội chủ nghĩa Mick Barry, ông than phiền rằng Ái Nhĩ Lan có “trường học do giáo hội kiểm soát, bệnh viện do giao hội kiểm soát ... Ái Nhĩ Lan đứng sau và Chính phủ tụt lại phía sau.”

Varadkar nói: “Sẽ không… cho các bệnh viện được tài trợ công khai, bất kể người bảo trợ hay chủ sở hữu của họ là ai, để chọn không cung cấp các dịch vụ cần thiết sẽ hợp pháp trong tiểu bang này sau khi luật này được thông qua bởi Dáil và Seanad (Thượng nghị viện).

Ông nói thêm: “Luật đó sẽ cho phép các cá nhân từ chối dựa trên lương tâm của họ hoặc niềm tin tôn giáo của họ nhưng sẽ không cho phép các tổ chức làm như vậy.”

“Như trường hợp của Luật bảo vệ sự sống trong thời kỳ thai nghén năm 2013, các bệnh viện như Holles Street, một bệnh viện thuộc tu hội tự nguyện Công giáo, Mater, St. Vincent và những bênh viện khác sẽ được yêu cầu, và dự kiến, thực hiện bất kỳ thủ tục nào hợp pháp trong tiểu bang này và đó là mô hình chúng tôi sẽ tuân theo.” Nguyễn Minh Sơn

375    16-06-2018