Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Các bổ nhiệm mới ở các cơ quan Toà Thánh

 

 
Ngày 11/1/2018, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ làm thành viên Hội đồng Giáo Hoàng Cổ võ Hiệp nhất Kitô giáo. Đức cha Ladaria hiện là Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin của Toà Thánh, đồng thời là cố vấn của Hội đồng Giáo Hoàng trên.

Cùng ngày, Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm hai thành viên mới cho Thánh bộ Phong Thánh. Đó là: Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia, TGM danh dự của Terni-Narni-Amelia, Ý, chủ tịch Học viện Giáo Hoàng về Sự Sống, và Đức Giám Mục Demetrio Fernández González, Giám Mục Cordoba, Tây Ban Nha.

 

PopeFrancis.jpg

 

Gioakim Nguyễn lược dịch

2487    13-01-2018