Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Các câu Instagram của Đức Phanxicô tháng 3-2018

 

Xin ánh sáng Chúa Kitô, Đấng sống lại trong vinh quang, xóa tan bóng tối trong tâm trí chúng con. Instagram của Đức Phanxicô 2018-03-31

Chúa Giêsu làm việc này để làm gương cho chúng ta, để cho chúng ta biết thế nào là phục vụ lẫn nhau. Instagram của Đức Phanxicô 2018-03-29

Chúng ta cùng vào Tuần Thánh với Chúa Giêsu để mừng Phục Sinh, với một tâm hồn được làm mới lại nhờ ơn của Thần Khí. Instagram của Đức Phanxicô 2018-03-25

Giáo hội muốn nghe tất cả các người trẻ không trừ một ai, vì chúng ta cần hiểu hơn Chúa và lịch sử đang đòi hỏi gì ở chúng ta. Instagram của Đức Phanxicô 2018-03-22

Cha xin gởi những lời chúc đẹp nhất cho các người cha hôm nay! Xin các cha hãy là Thánh Giuse với các con mình: người bảo vệ để con cái lớn lên trong khôn ngoan và trong ân sủng.  Instagram  của Đức Phanxicô 2018-03-19

Huyền nhiệm của Chúa Giêsu như chúng ta thấy trong mỗi thánh lễ, là huyền nhiệm của một tình yêu khiêm nhường, chúng ta chỉ hiểu được khi hạ mình. Instagram của Đức Phanxicô 2018-03-17

Chúng ta phải dùng tất cả các phương tiện có thể để bảo đảm cho việc che chở và bênh vực các em bé tị nạn. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” (Mt 18,5) Instagram của Đức Phanxicô 2018-03-14

Chúng ta luôn cầu nguyện cho nhau, người này cho người kia. Chúng ta cầu nguyện cho cả thế giới. Instagram của Đức Phanxicô 2018-03-13 

Anh chị em luôn ở với Chúa Kitô trong lời cầu nguyện, trong việc săn sóc người anh em nhỏ bé nhất, trong việc đi tìm bình an, vì Chúa Kitô là bình an của chúng ta. Instagram của Đức Phanxicô 2018-03-12

Trong bí tích Hòa giải chúng ta tìm thấy con đường để quay về với Chúa và để tìm thấy lại ý nghĩa cuộc đời.  Instagram của Đức Phanxicô 2018-03-09

Tôi xin cám ơn tất cả các phụ nữ, những người mỗi ngày tìm cách để xây dựng một xã hội nhân bản hơn, tiếp nhận hơn. Instagram của Đức Phanxicô 2018-03-08

522    02-04-2018