Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Các câu Instagram của Đức Phanxicô tháng 5-2018

 

Có bao nhiêu trong anh chị em đọc Tin Mừng hai phút mỗi ngày? Hai phút thôi! Anh chị em mang quyển Phúc Âm nhỏ theo mình, trong túi, trong xắc… Đọc khi đi xe buýt, xe điện ngầm, xe lửa hay khi ngừng xe, khi về nhà, mở sách ra đọc hai phút thôi. Anh chị em thử đi. Và anh chị em sẽ thấy, nó làm thay đổi đời mình. Vì sao? Vì anh chị em gặp Chúa Giêsu, gặp Lời của Ngài. Instagram của Đức Phanxicô 2018-05-29

Hôm nay chúng ta cùng kết hợp cầu nguyện cho anh chị em tín hữu Trung Hoa, nhân ngày lễ Đức Mẹ “Phù hộ các Tín hữu” ở Xà Sơn.  Instagram của Đức Phanxicô 2018-05-24

Trẻ con và người trẻ là tương lai, các em là sức mạnh, là những người làm cho tiến bộ. Chính nơi các em mà chúng ta đặt hy vọng của mình vào. Instagram của Đức Phanxicô 2018-05-23

Bạo lực không bao giờ dẫn đến hòa bình. Chiến tranh mời gọi chiến tranh, bạo lực mời gọi bạo lực. Chúng ta cầu xin Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình ban bình an cho toàn thế giới: “Kính mừng Maria… ”  Instagram Đức Phanxicô 2018-05-16

Lạy Mẹ Fatima, xin Mẹ đoái thương nhìn chúng con, gia đình chúng con, đất nước chúng con và toàn thế giới. Instagram của Đức Phanxicô 2018-05-13

Cuộc sống phải luôn được bảo vệ và được yêu thương từ trong bụng mẹ cho đến khi chết tự nhiên. Và đó là tình yêu. Instagram Đức Phanxicô 2018-05-07

Tình yêu giúp chúng ta vẫn mở lòng ra với người khác, chia sẻ khi họ bị căn bệnh hiếm vì mỗi đời sống con người là duy nhất. Instagram Đức Phanxicô 2018-05-04

Các bạn trẻ thân mến, Giáo hội trông ở các con: xin các con quảng đại, can đảm và đầy hy vọng!

Instagram Đức Phanxicô 2018-05-02

Tôi xin anh chị em tiếp tục lần chuỗi cầu nguyện cho hòa bình trong suốt tháng 5 này. Instagram của Đức Phanxicô 2018-05-01

232    02-04-2018