Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Các câu Tweet của Đức Phanxicô tháng 2-2018

 

Chúng ta có thể nâng đỡ nhau và cùng với Chúa Giêsu là khí cụ duy nhất để đối diện với mỗi khó khăn trong can đảm và hy vọng. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-28

Chúng ta tất cả được gọi để sống trong niềm vui, một niềm vui nảy sinh từ cuộc gặp với Chúa Giêsu, để đi ra khỏi tiện nghi êm ấm, để thắng tính ích kỷ của chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-27

Nếu chúng ta muốn có một tương lai thịnh vượng cho tất cả, chúng ta phải hướng về các giá trị đích thực. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-26

Chúng ta xin Chúa ban hòa bình cho toàn thế giới, đặc biệt cho các dân tộc chịu nhiều đau khổ nhất vì các cuộc xung đột đang diễn ra hiện nay. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-25

Tặng một món quà đẹp mắt cho Chúa Giêsu là cho thì giờ cho người gặp khó khăn, giúp đỡ cho người không có gì để trả lại mình. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-24

Cha chúng ta trên trời luôn nghe con cái mình kêu gào đến Cha trong đau đớn. Hôm nay chúng ta dâng lên Cha một ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-23

Tôi xin chúc anh chị em một Mùa Chay sốt sắng; xin anh chị em cầu nguyện cho các cộng sự viên của tôi và tôi, hôm nay chúng tôi bắt đầu tuần tĩnh tâm. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-18

Chỉ những ai nhận biết lỗi của mình và xin tha thứ mới tiếp nhận người khác trong thông cảm và tha thứ. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-17

Sứ điệp của Chúa Giêsu là xáo trộn và Ngài làm xáo trộn chúng ta vì Ngài thách thức quyền lực tôn giáo kiểu thời thượng và làm thức tỉnh lương tâm. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-16

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chứng nghiệm sự dịu dàng của Chúa, Đấng với tình yêu của Ngài đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi, hãi sợ và lo âu. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-15

Ai khiêm nhường và chân thành xưng tội sẽ nhận được ơn tha thứ và kết hiệp lại với Chúa và với người anh em. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-14

Để trao truyền đức tin, chúng ta cần Chúa Thánh Thần, một mình chúng ta, chúng ta không làm được. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-13

Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng khi thấy bao nhiêu trẻ em bị bức ra khỏi gia đình để bị làm lính. Đây là một thảm kịch. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-12

Phục vụ đời sống con người là phục vụ Chúa, trọn cuộc sống, từ trong lòng mẹ đến lớn tuổi, khi đau yếu cũng như bệnh hoạn. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-12

Người bệnh phải luôn được yêu thương trong sự yếu đuối và phải được tôn trọng trong phẩm cách bất khả xâm phạm của họ. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-11

Thiên Chúa hiện diện trong đời sống chúng ta, tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài và khuyến khích chúng ta chia sẻ tình yêu này một cách quảng đại. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-10

Tín hữu kitô được gọi để cùng nhau gìn giữ ký ức của những gì Chúa đã thực hiện nơi họ. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-09

Chúng ta không thể nào thinh lặng trước sự đau khổ của hàng triệu người mà nhân phẩm của họ bị tổn thương. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-08

Với tinh thần của lòng thương xót, chúng ta đón nhận các nạn nhân của nạn buôn người và những người phải chạy trốn chiến tranh và nạn đói. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-08

Với mức độ lớn lên trong đời sống thiêng liêng, chúng ta hiểu, chúng ta được ơn cùng kết hiệp với người khác và chia sẻ với người khác. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-07

Chúng ta tất cả được gọi để cam kết bảo vệ trẻ em trong thế giới kỹ thuật số. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-06

Ai ý thức các khốn cùng của chính mình và ai khiêm tốn nhìn xuống, người đó sẽ cảm nhận cái nhìn đầy lòng thương xót của Chúa ngoái đến mình. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-05

Ai đi tìm Chúa Giêsu thì Ngài sẽ để mình gặp, nhưng để đi tìm Chúa thì phải nhúc nhích, phải đi ra. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-04

Đời sống đức tin ở trong ước muốn được ở cùng Chúa và như thế là ở trong việc liên tục đi tìm nơi Chúa ở. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-03

Ước mong mỗi người đến với Chúa Kitô, Đấng là ánh sáng của sự thật, và ước mong thế giới tiến trên con đường công chính và hòa bình. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-02

Một đức tin không làm cho chúng ta khủng hoảng là một đức tin đang bị khủng hoảng; một đức tin không làm cho chúng ta lớn lên là một đức tin cần lớn lên.

Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-01

 

Chúng ta có thể nâng đỡ nhau và cùng với Chúa Giêsu là khí cụ duy nhất để đối diện với mỗi khó khăn trong can đảm và hy vọng. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-28

Chúng ta tất cả được gọi để sống trong niềm vui, một niềm vui nảy sinh từ cuộc gặp với Chúa Giêsu, để đi ra khỏi tiện nghi êm ấm, để thắng tính ích kỷ của chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-27

Nếu chúng ta muốn có một tương lai thịnh vượng cho tất cả, chúng ta phải hướng về các giá trị đích thực. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-26

Chúng ta xin Chúa ban hòa bình cho toàn thế giới, đặc biệt cho các dân tộc chịu nhiều đau khổ nhất vì các cuộc xung đột đang diễn ra hiện nay. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-25

Tặng một món quà đẹp mắt cho Chúa Giêsu là cho thì giờ cho người gặp khó khăn, giúp đỡ cho người không có gì để trả lại mình. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-24

Cha chúng ta trên trời luôn nghe con cái mình kêu gào đến Cha trong đau đớn. Hôm nay chúng ta dâng lên Cha một ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-23

Tôi xin chúc anh chị em một Mùa Chay sốt sắng; xin anh chị em cầu nguyện cho các cộng sự viên của tôi và tôi, hôm nay chúng tôi bắt đầu tuần tĩnh tâm. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-18

Chỉ những ai nhận biết lỗi của mình và xin tha thứ mới tiếp nhận người khác trong thông cảm và tha thứ. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-17

Sứ điệp của Chúa Giêsu là xáo trộn và Ngài làm xáo trộn chúng ta vì Ngài thách thức quyền lực tôn giáo kiểu thời thượng và làm thức tỉnh lương tâm. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-16

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chứng nghiệm sự dịu dàng của Chúa, Đấng với tình yêu của Ngài đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi, hãi sợ và lo âu. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-15

Ai khiêm nhường và chân thành xưng tội sẽ nhận được ơn tha thứ và kết hiệp lại với Chúa và với người anh em. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-14

Để trao truyền đức tin, chúng ta cần Chúa Thánh Thần, một mình chúng ta, chúng ta không làm được. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-13

Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng khi thấy bao nhiêu trẻ em bị bức ra khỏi gia đình để bị làm lính. Đây là một thảm kịch. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-12

Phục vụ đời sống con người là phục vụ Chúa, trọn cuộc sống, từ trong lòng mẹ đến lớn tuổi, khi đau yếu cũng như bệnh hoạn. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-12

Người bệnh phải luôn được yêu thương trong sự yếu đuối và phải được tôn trọng trong phẩm cách bất khả xâm phạm của họ. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-11

Thiên Chúa hiện diện trong đời sống chúng ta, tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài và khuyến khích chúng ta chia sẻ tình yêu này một cách quảng đại. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-10

Tín hữu kitô được gọi để cùng nhau gìn giữ ký ức của những gì Chúa đã thực hiện nơi họ. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-09

Chúng ta không thể nào thinh lặng trước sự đau khổ của hàng triệu người mà nhân phẩm của họ bị tổn thương. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-08

Với tinh thần của lòng thương xót, chúng ta đón nhận các nạn nhân của nạn buôn người và những người phải chạy trốn chiến tranh và nạn đói. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-08

Với mức độ lớn lên trong đời sống thiêng liêng, chúng ta hiểu, chúng ta được ơn cùng kết hiệp với người khác và chia sẻ với người khác. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-07

Chúng ta tất cả được gọi để cam kết bảo vệ trẻ em trong thế giới kỹ thuật số. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-06

Ai ý thức các khốn cùng của chính mình và ai khiêm tốn nhìn xuống, người đó sẽ cảm nhận cái nhìn đầy lòng thương xót của Chúa ngoái đến mình. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-05

Ai đi tìm Chúa Giêsu thì Ngài sẽ để mình gặp, nhưng để đi tìm Chúa thì phải nhúc nhích, phải đi ra. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-04

Đời sống đức tin ở trong ước muốn được ở cùng Chúa và như thế là ở trong việc liên tục đi tìm nơi Chúa ở. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-03

Ước mong mỗi người đến với Chúa Kitô, Đấng là ánh sáng của sự thật, và ước mong thế giới tiến trên con đường công chính và hòa bình. Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-02

Một đức tin không làm cho chúng ta khủng hoảng là một đức tin đang bị khủng hoảng; một đức tin không làm cho chúng ta lớn lên là một đức tin cần lớn lên.

Tweet của Đức Phanxicô 2018-02-01

513    01-03-2018