Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Các cộng đoàn tu sĩ Mỹ nhận 28 triệu đôla cho nhu cầu hưu dưỡng

Các nữ tu, các thầy và linh mục Dòng phục vụ với mức lương rất thấp và không có các khoản trợ cấp hưu. Vì vậy các giám mục Mỹ đã lập Quỹ Hưu dưỡng này năm 1988 để giải quyết vấn đề thiếu kinh phí trong việc chăm sóc tu sĩ hưu.

Tháng 6 vừa qua, Văn phòng Hưu dưỡng Quốc gia cho Tu sĩ (NRRO) đã phân phối 28 triệu đô la hỗ trợ tài chính cho 360 cộng đoàn tu sĩ Hoa Kỳ để giúp chăm sóc các thành viên già hưu.

Khoản tài trợ này được thực hiện bởi Quỹ Hưu cho tu sĩ, kêu gọi mỗi năm tại các giáo xứ để hỗ trợ cho khoảng 30.000 tu sĩ lớn tuổi và cộng đồng của họ.

Lời kêu gọi gần nhất được tổ chức tại hầu hết các giáo xứ Công giáo Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2018 và quyên góp được 27,7 triệu đôla.

Các cộng đoàn dòng tu kết hợp các quỹ này với thu nhập và tiết kiệm của riêng họ để giúp đáp ứng các chi phí như thuốc men và chăm sóc điều dưỡng. Trong những năm qua, sự hỗ trợ này đã giúp nhiều cộng đoàn tu sĩ ổn định việc chăm sóc nhà hưu của họ.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cộng đoàn tiếp tục vất vả với chi phí hưu ngày càng gia tăng và số lượng thành viên cao tuổi cần được chăm sóc ngày càng nhiều.

Sơ Stephanie Still, giám đốc điều hành của Văn phòng Hưu dưỡng Quốc gia cho Tu sĩ diễn tả: “Chúng tôi vô cùng biết ơn những người Công giáo quảng đại trên khắp Hoa Kỳ. Sự quảng đại liên tục của họ đối với Quỹ Hưu dưỡng cho Tu sĩ cho phép chúng tôi giúp đỡ các cộng đoàn cần sự hỗ trợ ngay lập tức trong việc chăm sóc các thành viên già.”

Các giám mục Hoa Kỳ đã lập Quỹ Hưu dưỡng này năm 1988 để giải quyết vấn đề thiếu kinh phí trong việc chăm sóc tu sĩ hưu. Theo truyền thống, các nữ tu, các tu huynh và linh mục Dòng phục vụ với mức lương rất thấp và không có các khoản trợ cấp hưu. (USCCB 8/7/2019)


Văn Yên, SJ - Vatican

758    10-07-2019