Sidebar

Thứ Hai
24.06.2024

Các đồng xu ở suối nước Trevi vẫn ở trong tay Caritas Rôma

 

Cơ quan từ thiện Caritas Rôma được tiếp tục nhận “các đồng xu” của Suối Trevi dù đã có một vài ý định chia số tiền này cho các chương trình khác của thành phố. Hội đồng thành phố đã thỏa thuận lại từ đây đến cuối năm sẽ tiếp tục giúp cho tổ chức từ thiện này để cơ quan Caritas có phương tiện giúp cho những người nghèo nhất số tiền khách du lịch ném xuống suối nước nổi tiếng này.

Hàng năm khách du lịch ném các đồng xu xuống suối xưa cổ này trong hy vọng họ sẽ trở lại Rôma. Một hy vọng năm 2016 đã mang lại cho cơ quan Caritas Rôma 1.4 triệu âu kim. Số tiền thu từ suối nước này, Caritas Rôma dùng để nuôi người nghèo và người vô gia cư ở Rôma từ hai mươi năm nay.

Ngày 3 tháng 4 – 2018, trong một bản thông báo, hội đồng thành phố cho biết đã có một thỏa thuận với cơ quan Caritas cho đến cuối năm. Đức Giám mục Enrico Feroci, giám đốc Caritas Roma cho biết ngài đỡ lo với quyết định này. Theo tạp chí Ý Vita cho biết, Thành phố Rôma cũng đối diện với các khó khăn tài chánh của mình, họ định dùng số tiền này để hỗ trợ cho các chương trình giúp đỡ khác do chính hội đồng thành phố đảm trách.

Đức Giám mục Enrico Feroci cho biết: “Qua quyết định này, Hội đồng Thành phố Rôma nhận thấy sự hữu ích và chỗ đứng ưu tiên của cơ quan từ thiện công giáo trong thành phố để nâng đỡ người nghèo dưới mọi hình thức, đặc biệt là những người vô gia cư, người lớn tuổi, người di dân và các gia đình gặp khó khăn”.

Theo Đức Giám mục Enrico Feroci, khách du lịch không biết họ là nhân vật chính giúp đỡ người nghèo của thành phố Rôma.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

1021    06-04-2018