Sidebar

Thứ Hai
24.06.2024

Các Đức Giám Mục Đức yêu cầu Vatican can thiệp trước đề nghị cho người Tin Lành Rước Lễ

 

 
Bảy giám mục Đức, đứng đầu là Đức Hồng Y Rainer Woelki, Tổng Giám Mục Köln, đã yêu cầu Tòa Thánh can thiệp trước các đề xuất cho phép những người theo đạo Tin Lành là phối ngẫu của người Công Giáo được Rước Lễ.

RainerWoelki.jpg
Đức Hồng Y Rainer Woelki, Tổng Giám Mục Köln

Theo bản dự thảo được Hội Nghị Khoáng Đại các Giám Mục Đức thông qua vào tháng Hai, những người phối ngẫu Tin Lành có thể được Rước Lễ sau khi “cẩn thận cân nhắc lương tâm” và phải “khẳng định đức tin của Giáo Hội Công Giáo” và có lòng muốn chấm dứt “sự đói khát Thánh Thể” 

Mặc dù Đức Hồng Y Cardinal Reinhard Marx, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục khẳng định rằng đây không phải là một cố gắng nhằm thay đổi giáo lý của Giáo hội, đề xuất này đã gây ra chia rẽ sâu sắc trong hàng giáo phẩm Đức.

Đức Hồng Y Brandmüller, một vị Hồng Y người Đức nêu ra câu hỏi là tại sao một người “đáp ứng được những điều kiện đó, và không ở trong trường hợp khẩn cấp, lại không thể đơn giản là xin được nhận vào Giáo Hội Công Giáo”.

Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, tố cáo hành động này như là một “thủ thuật ngụy biện” và nói rằng các điều kiện được đề cập trong văn kiện dự thảo sẽ không bao giờ có thể được đáp ứng nếu người ta muốn trung thành với giáo huấn của Giáo Hội.

Bây giờ bảy Giám Mục đã yêu cầu người kế nhiệm của Đức Hồng Y Gerhard Müller, là Đức Tổng Giám Mục Luis Ladaria, can thiệp. Trong một bức thư dài ba trang xuất bản trên nhật báo Kölner Stadt-Anzeiger, các Giám Mục Đức nói rằng Hội đồng Giám mục Đức có nguy cơ đi quá xa, vượt quá thẩm quyền của mình, và yêu cầu Vatican phải can thiệp. Bức thư cũng được gửi đến Đức Hồng Y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Cổ Vũ Đại kết Kitô Giáo.

Ngoài Đức Hồng Y Woelki, bức thư cũng được ký bởi Đức Tổng Giám Mục Ludwig Schick của Bamberg, các Đức Giám Mục Konrad Zdarsa của Augsburg, Gregor Maria Hanke của Eichstätt, Wolfgang Ipolt của Görlitz, Rudolf Voderholzer của Regensburg và Stefan Oster của Passau.

Nhật báo Kölner Stadt-Anzeiger nói Đức Hồng Y Marx đã trả lời lá thư của bẩy vị Giám Mục Đức và bác bỏ những lo ngại của các ngài, đồng thời nhấn mạnh rằng đề nghị này chỉ là một dự thảo và không có thay đổi nào về mặt giáo lý.

 

Đặng Tự Do

462    06-04-2018