Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Các Đức Giám mục Việt Nam tại ba miền

Các Đức Giám mục Việt Nam tại ba miền


Hàng Giáo phẩm Việt Nam hiện nay có 46 Đức Cha trên toàn 26 giáo phận, trong đó 15 Đức Cha nghỉ hưu và 31 Đức Cha tại vị. Đến thời điểm hiện nay xét về tổng thể, con số 15 Giám mục về hưu bằng đúng gần phân nửa của tổng số 31 Giám mục tại vị, nghĩa là trung bình cứ hai Đức Cha tại vị thì có một Đức Cha nghỉ hưu. Còn xét về phân bổ cụ thể thì có đến 15 giáo phận hiện có từ hai Đức Giám mục trở lên, nhưng chỉ có 6 giáo phận là có cả hai Đức Cha đang tại vị.

Nếu như trong mỗi Giáo tỉnh Hà Nội và Sài Gòn đều có 3 giáo phận hiện có đến hai Đức Cha tại vị là Hà Nội, Hưng Hóa, Vinh, Sài Gòn, Bà Rịa và Long Xuyên thì Giáo Tỉnh Huế lại đạt kỷ lục về các Đức Cha nghỉ hưu nhất ( 7 Đức Cha nghỉ hưu so với 6 Đức Cha tại vị, và duy nhất giáo phận Ban Mê Thuột trong giáo tỉnh này là không có Đức Cha nghỉ hưu, nhưng 5 giáo phận còn lại gồm Huế, Đà Nẵng, Kontum, Nha Trang và Quy Nhơn đều có, đặc biệt là có đến hai vị như ở Huế và Kontum).
 
Sau cùng, tưởng cũng nêu ra 3 kỷ lục thật độc đáo khác: 1/ Giáo phận Vinh có Đức Cha Phaolô Cao Đình Thuyên, sinh ngày 07/01/1927 lớn tuổi nhất và Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, sinh ngày 08/01/1965 trẻ tuổi nhất Hàng Giáo phẩm hiện nay ; 2/ Cả 3 vị tại Huế đều là Tổng Giám mục: TGM đương kim Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, nguyên TGM Stêphanô Nguyễn Như Thể ; 3/ Và sau hết là cả 3 Đức Cha tại Long Xuyên đều có tên bằng chữ T: Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần, Đức Cha Chính Giuse Trần Xuân Tiếu, và Đức Cha Phụ tá Giuse Trần Văn Toản.
2297    27-01-2017 09:07:44