Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

“Các giá trị của thể thao chuẩn bị cho việc loan báo Tin Mừng”

 

Đức Phanxicô mời người nghèo sống chung quanh khu vực Vatican tham dự Golden Gala Rôma ngày 31 tháng 5 – 2018. Theo Đức ông Melchor Sánchez de Toca, linh mục lo phân bộ “thể thao và đức tin” của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa thì thể thao xây dựng các giá trị thuận lợi cho việc phúc âm hóa.

Aleteia: Vì sao Đức Phanxicô quan tâm đến việc giải trí cho người nghèo?

Đức ông Melchor Sánchez de Toca: Đức Phanxicô thường hay nhắc người nghèo không phải chỉ cần bánh và tiền nhưng họ cũng cần biểu lộ niềm vui sống. Vì thế ngài mời họ đi xem xiếc, và bây giờ ngài mời họ đi dự Gala thể thao để xem nét duyên dáng và sức mạnh của các vận động viên. Đây cũng là một cách để hội nhập họ, chứ không phải chỉ giúp về mặt kinh tế tài chánh không mà thôi.

Vì sao giáo hoàng mời người nghèo “của ngài” tham dự thể thao?

Golden Gala là một trong các buổi trình diễn quan trọng nhất trong giới vận động viên và chỉ những người giỏi nhất mới được tham dự. Theo lời yêu cầu của Tòa Thánh, Liên đoàn vận động viên Ý mời những người nghèo sống chung quanh vùng quảng trường Thánh Phêrô đến tham dự, họ là đối tượng quan tâm đặc biệt của Đức Phanxicô qua ban tuyên úy của ngài. Vào khoảng năm mươi người nghèo cùng đi với các thiện nguyện viên và các thành viên của hội Vận động viên Vatican, Athletica Vaticana, nhóm nhân viên Vatican có các sinh hoạt thể thao năng nổ. Đây là một tấm gương rất đẹp của tình đoàn kết và chia sẻ.

Dù chỉ là một nghệ thuật nhìn nhưng thể thao có khả năng khơi lên những cảm xúc rất mạnh, có thể huy động mọi năng lực của con người. Cũng như các bộ môn nghệ thuật khác, thể thao có thể mang lại tự do, sáng tạo và tinh thần nhưng không. Vì thế, thể thao có thể tạo các điều kiện để “ơn nhìn” có thể cắm sâu trong lòng.

Thể thao có góp phần vào việc phúc âm hóa không?

Trong các thư của mình, Thánh Phaolô so sánh đời sống kitô như cuộc chạy đua ở sân vận động. Vào cuối đời mình, ngài nói “Tôi đã chạy hết chặng đường” (2Tm 4, 7). Hình ảnh cuộc chạy đưa đậm nét trong các thơ của Thánh Phaolô, vì có một hội tụ giữa thể thao và phúc âm hóa. Thể thao có các giá trị lớn như chia sẻ, kiên trì, cố gắng vượt lên các khó khăn, đó là các giá trị chuẩn bị cho việc loan báo Tin Mừng.

Tuy nhiên thể thao cũng có thể đi ngược với các giá trị trên khi thể thao cạnh tranh thái quá, kiêu ngạo, ích kỷ…  Phải hiểu dù thể thao không làm phép lạ, nhưng thể thao giúp vun trồng và bảo vệ các đức hạnh mang lại hoa trái. Chính vì vậy các vận động viên lớn thường được mời gọi làm gương mẫu cho xã hội.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

377    02-06-2018