Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Các giám mục Argentina hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc đối thoại và gặp gỡ ở Afghanistan

Trước tình hình chính trị hỗn loạn tại Afghanistan, Diễn đàn Công lý, Giới tính và Hòa nhập của Ủy ban Quốc gia về Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Argentina đã công bố một tuyên bố ngắn gọn lặp lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Đức Thánh Cha đã kêu gọi bảo vệ nhân quyền của người dân Afghanistan và của tất cả các cư dân của quốc gia đau khổ đó.

Các Giám Mục Argentina nói: “Chúng tôi hiệp lời và hiệp nhất lời cầu nguyện của chúng tôi với mong muốn nhiệt thành rằng các giải pháp đạt được nhờ đối thoại và gặp gỡ, mang lại hòa bình, hòa hợp và sự tôn trọng lẫn nhau đầy đủ giữa nhân dân Afghanistan, đặc biệt là bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái, trẻ em trai và người già”.

Tuyên bố của các Giám Mục Argentina nhắc lại lời của Đức Thánh Cha trong thông điệp Fratelli tutti - Tất cả anh em: “Chúng ta hãy ước mơ như một nhân loại duy nhất, như những người đồng hành có cùng thân xác con người, như những người con của cùng một vùng đất đã che chở cho tất cả chúng ta, mỗi người với sự phong phú về đức tin của mình hoặc niềm tin của họ, mỗi người có tiếng nói riêng của mình, tất cả là anh chị em”.

Theo Hồng Thủy - Vatican News

224    24-08-2021