Sidebar

Thứ Bảy
22.06.2024

Các Giám mục Bồ Đào Nha chống việc dạy lý thuyết Gender về giống tại các trường học

Các Giám mục Bồ Đào Nha lo ngại việc lý thuyết về giống được đưa vào giảng dạy trong các trường học. Các ngài đã đăng tải trên mạng internet một tài liệu mục vụ, đã được xuất bản năm 2013, cảnh giác về vấn đề này.

Ngày 16/8, Hội đồng Bộ trưởng Bồ Đào Nha đã phê duyệt một điều khoản; đó là nghị định số 7247/2019 của Bộ Giáo dục và Quyền công dân và Bình đẳng, "thiết lập các biện pháp hành chính" để thực hiện các quy định của luật được thông qua vào năm 2018, cụ thể là đưa việc giảng dạy lý thuyết về giống vào trong các trường học.

Phản ứng lại nghị định

Phản ứng lại nghị định này, một thỉnh nguyện đã thu thập được 36 ngàn chữ ký chống lại nghị định này. Về phần mình, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã đăng lại trên mạng internet tài liệu “Quan điểm Kitô giáo về tính dục. Về lý thuyết về giống”, được xuất bản năm 2013.

Mưu toan nhồi sọ

Giáo Hội tại Lisboa cảnh giác trước mưu toan ”nhồi sọ”, nhắm du nhập việc giảng dạy ý thức hệ Gender về giống vào các trường học, được định nghĩa như một phương thế ”nhồi sọ” và thông truyền những luận đề của ý thức hệ này như ”một dữ kiện khoa học mọi người nhìn nhận và không thể phủ nhận được”. Đây là một ý thức hệ muốn gạt xuống hàng thứ yếu căn tính tính dục như một tình trạng sinh lý tự nhiên của con người, để rồi coi phái tính nam nữ chỉ là một ”sản phẩm văn hóa và tâm lý” tạo nên. Trong ý thức hệ này, thay vì nói về sự bình đẳng nam nữ, người ta nói về sự bình đẳng về giống, và thay vì dùng từ ”gia đình” ở số ít, người ta dùng từ này ở số nhiều, để khẳng định rằng những cặp đồng phái cũng là ”gia đình”.

Quyền chọn nền giáo dục cho con cái

Trên hết, tài liệu cảnh báo, "việc tuyên bố từ bỏ dữ liệu sinh học để xác định sự khác biệt giữa nam và nữ là ảo tưởng". Do đó các Giám mục khẳng định quyền của cha mẹ có tiếng nói về vấn đề này: “Trước việc sử dụng hệ thống giáo dục để khẳng định và truyền bá ý thức hệ này, cần nhớ đến sự trỗi vượt của quyền phụ huynh trong việc quyết định chọn nền giáo dục cho con cái của họ." 

Hồng Thủy - Vatican

349    31-08-2019