Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Các Giám mục Công giáo ở Thánh Địa học hỏi kinh nghiệm về tiến trình hiệp hành của các Giáo hội Kitô khác

thanhdia12
 Thánh Địa

Trong tiến trình hiệp hành vừa mới bắt đầu, Giáo hội Công giáo ở Thánh Địa đang “lắng nghe” sự khôn ngoan và kinh nghiệm của các Giáo hội Kitô khác hiện diện trong vùng đất của Chúa Giêsu. Và vì mục đích này, Giáo hội cũng khuyến khích các linh mục “gần gũi hơn với các linh mục và mục tử của tất cả các cộng đoàn Kitô trong khu vực”.

 

Trong một tài liệu được công bố nhân dịp Tuần Cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, các Đấng Bản quyền của Giáo hội Công giáo ở Thánh Địa thông tin cho những vị đứng đầu của các Giáo hội Kitô khác về chương trình sứ mạng của Giáo hội Công giáo nhằm làm sinh động tiến trình hiệp hành của Giáo hội đang thực hiện ở tất cả các Giáo phận trên thế giới.

Các Giám mục Công giáo giải thích: “Đây là việc bắt đầu cùng lắng nghe nhau để phát triển trong tình hiệp thông, gia tăng sự tham gia của tất cả mọi người và tham gia với lòng nhiệt thành hơn nữa trong sứ vụ của Giáo Hội. Cùng nhau bước đi, một lần nữa chúng tôi hiểu là chúng tôi không bước đi một mình”.

Trong tài liệu, các Giám mục nói rõ mục đích của tiến trình hiệp hành là để “canh tân Giáo hội vào thời điểm mà mọi người phải đối phó với nhiều khủng hoảng trong mọi lĩnh vực”. Vì vậy, tất cả cần phải đổi mới năng lượng, dấn thân trong đức tin và xác tín rằng khi bước đi với Chúa Kitô, Người sẽ dẫn chúng ta tới chân trời hy vọng.

Một cách cụ thể, các Giám mục cho biết sẽ chia sẻ với các Giáo hội Kitô khác những gì Giáo hội Công giáo đang và sẽ thực hiện trong tiến trình hiệp hành này. Và rồi chính Giáo hội Công giáo cũng mong muốn được học hỏi, lắng nghe sự ngôn ngoan và kinh nghiệm của các Giáo hội khác. Các vị mục tử của Giáo hội Công giáo viết: “Trong tiến hình hiệp hành, chúng tôi được mời gọi lắng nghe hơn là nói. Chúng tôi lắng nghe tiếng Chúa, khi chúng tôi gặp Người trên đường đi. Chúng tôi lắng nghe Thánh Thần khi Người đến với chúng tôi qua Kinh Thánh và trong cuộc gặp gỡ với người lân cận. Đặt việc lắng nghe vào trung tâm của tiến trình hiệp hành, chúng tôi mong muốn không chỉ để quý vị biết đến tiến trình này nhưng còn lắng nghe tất cả những gì quý vị muốn nói với chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích các linh mục của chúng tôi gặp gỡ với các linh mục và mục tử của tất cả các cộng đoàn Kitô trong khu vực của họ”.

Trong tinh thần này, vào đầu tháng 11/2021, Hội nghị các Đấng Bản quyền Công giáo ở Thánh Địa đã ban hành một “Hướng dẫn mục vụ đại kết”. Theo đó, một linh mục thuộc một trong các cộng đoàn Công giáo ở Thánh Địa có thể ban bí tích Hoà giải, Thánh Thể và Xức dầu Bệnh nhân cho các Kitô hữu thuộc các Giáo hội Chính thống và Đông phương không phải Công giáo, nếu họ yêu cầu một cách tự phát, theo sáng kiến của riêng họ, “và được chuẩn bị đầy đủ”.

Theo Ngọc Yến - Vatican News (27/01/2022)

446    27-01-2022