Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Các giám mục cựu Anh giáo kêu gọi Công giáo đừng lập lại sai lầm của Anh giáo


Hai giám mục cựu Anh giáo trở lại Công giáo kêu gọi các tín hữu Công giáo, trong tiến trình công nghị đồng hành hiện nay, đừng lập lại những sai lầm đã đưa đến sự tan rã Giáo hội Anh giáo tại Anh quốc.

Gavin Ashenden, 68 tuổi (1954) hiện là một giáo dân Công giáo, nguyên một học giả và văn sĩ, và là giám mục Anh giáo, tuyên úy của Nữ hoàng Anh trong 9 năm, từ 2008 đến 2017 thì từ chức, rồi xin gia nhập Công giáo ngày 22 tháng Mười Hai năm 2019. Ông nhận định rằng các cựu tín hữu Anh giáo có thể giúp ích nhiều cho Công giáo: họ nhắc nhở chúng ta rằng những thay đổi du nhập vào cộng đoàn Giáo hội cũng có ý kiến của những người không biết hoặc không thực hành đức tin. Và tuy người ta nói nhiều về sự cần thiết phải lắng nghe Chúa Thánh Linh, nhưng trong thực tế tinh thần thời đại đang làm chủ và chiếm ưu thế.

Ông Ashenden cũng nhận xét rằng tiến trình đồng hành hoặc hiệp hành mà Công giáo đang theo đuổi thường nói đến sự loại trừ, phân chia dân chúng thành những người bị loại trừ và không bị loại trừ, tức là nhưng người có quyền và những người không có quyền. Trong khi đó, về phương diện Kitô giáo, đúng hơn nên dùng từ loại chính xác hơn về đức tin thay vì về quyền bính, vì làm như thế, chúng ta đưa những kiểu mẫu xã hội học hoặc thậm chí cả những kiểu mẫu mácxít vào trong lãnh vực tôn giáo.

Những người cựu Anh giáo cũng cảnh giác chống lại sự vội vã tham chiếu điều gọi là “sensus fidei fidelium”, cảm thức đức tin của dân Chúa. Khi nói về điều này trong cuộc gặp gỡ của các giám mục Á châu, linh mục Công giáo Nazir-Ali, gốc Pakistan, nguyên là một giám mục nổi bật của Anh giáo, trở lại Công giáo hồi năm ngoái (2021), nhận định rằng những người được tham khảo về đức tin vẫn cần được học giáo lý hoặc được rao giảng Tin mừng.

Nói về tiến trình đồng hành trong Công giáo hiện nay, ông Gavin Ashenden viết: “Chúng tôi đã từng thấy những sự đồng hành và tham khảo ý kiến tương tự trong Giáo hội Anh giáo, và điều này đưa tới sự chia rẽ, làm cho xuống tinh thần, nghèo nàn về linh đạo, thiếu nhất quán về thần học, suy yếu đức tin, và thậm chí cả sự bỏ đạo nữa.” Ông trấn an rằng những người cựu Anh giáo chân thành yêu mến Giáo hội Công giáo và vì thế mong muốn cho Giáo hội Công giáo không phải chịu chung số phận như Anh giáo.

(Kai 22-11-2022)

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - Đài Chân Lý Á Châu (23/11/2022)

241    24-11-2022