Sidebar

Thứ Hai
24.06.2024

Các giám mục Đức hoãn lại vô thời hạn việc bỏ phiếu về rước lễ chung với Tin lành

Các giám mục Đức hoãn lại vô thời hạn việc bỏ phiếu về rước lễ chung với Tin lành


 

 

Hội đồng Giám mục Đức hoãn lại vô thời hạn việc bỏ phiếu về vấn đề có thể rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành hay không. Giáo luật hiện hành và đạo lý của Giáo hội không cho phép việc này.

 

GeorgBätzing.jpg

Đức cha Georg Bätzing

 

Đức cha Georg Bätzing, giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã cho biết như trên, hôm 24/9/2020 vừa qua, trong cuộc họp báo sau khóa họp mùa thu của các giám mục Đức ở thành phố Fulda. Hội đồng Giám mục Đức tôn trọng các vấn nạn của Tòa Thánh về vấn đề này. Nay cần phải để nhóm làm việc đại kết Công giáo và Tin lành Đức phản ứng đối với sự phê bình của Tòa Thánh, và sau đó Hội đồng Giám mục Đức sẽ tiếp tục cuộc thảo luận.

 

Theo quyết định trên đây, thật là điều khó có thể xảy ra việc rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành, trong Đại hội Đại kết chung giữa Công giáo và Tin lành Đức, vào năm tới (2021), tại thành phố Frankfurt.

 

Trong thời gian trước đây, Đức cha Georg Bätzing đã mời gọi thực hiện sự rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành, trong dịp đại hội vừa nói, nhưng hồi cuối tuần 19/9 Bộ Giáo lý đức tin đã phản đối dự tính này, vì vẫn còn nhiều khác biệt hệ trọng giữa lập trường của Công giáo và Tin lành, liên quan đến bí tích Thánh Thể và thánh chức. Tin lành không công nhận Thánh Thể và phép truyền chức thánh là bí tích, và cũng không nhìn nhận sự hiện diện thực của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể. Tin lành cũng như Công giáo không có cùng lập trường về bản chất Giáo hội. Việc cho rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành tại Đức sẽ đào sâu hố chia cách với các Giáo hội Chính Thống.

 

Trong chiều hướng này, Bộ Giáo lý đức tin cũng như Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô kêu gọi các Giáo hội Kitô tại Đức đừng gạt các Giáo hội Chính thống ra ngoài, trong các cuộc đối thoại đại kết tại nước này.

 

(KNA 25-9-2020)

 

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

545    29-09-2020