Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Các giám mục Eritrea kêu gọi chính phủ không đóng cửa hoặc quốc hữu hoá các trường Công giáo

Các giám mục Eritrea kêu gọi chính phủ không đóng cửa hoặc quốc hữu hoá các trường Công giáo


 
Trong một lá thư gửi tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông Semere Reesom, các giám mục Eritrea kêu gọi chính phủ không đóng cửa và quốc hữu hóa các trường Công giáo. Các ngài viết: “Chúng tôi vô cùng đau buồn và tổn thương trước những biện pháp mà chính phủ đang áp dụng một cách cưỡng bức, tước đoạt các cơ sở giáo dục và y tế thuộc về chúng tôi một cách hợp pháp.”

Eritrea.jpeg
Người Công giáo Eritrea


Các giám mục Eritrea nhắc lại việc mới đây chính phủ chiếm các dưỡng đường Công giáo, gây hạn chế cho Giáo hội trong việc phục vụ. Các ngài cũng phàn nàn về việc các trường trung học của Giáo hội đã bị tịch thu vào năm 2018, và mới đây, các thủ tục tịch thu hoặc đóng cửa các cơ sở giáo dục còn lại của Giáo hội, từ các trường mầm non đến trung học cơ sở, nằm rải rác trên khắp đất nước. 


Phục vụ người dân


Trong thư các giám mục khẳng định: “Các biện pháp này, về nguyên tắc, vi phạm các quyền của Giáo hội và rõ ràng là gây hại đến các nguyên tắc cơ bản nhất của công bằng", "từ chối cho các gia đình có cơ hội cho con cái đến một trường học theo lựa chọn của họ".


Ngoài những trường đã bị tịch thu, Nhà nước Eritrea chưa có ý định quốc hữu hoá hay đóng cửa các trường tiểu học của Công giáo.


Các giám mục Eritrea minh định rằng Giáo hội phục vụ dân chúng không nhắm cạnh tranh hay thay thế những gì Nhà nước làm trong cùng lĩnh vực nhưng "để cung cấp cho người dân nhiều cơ hội lựa chọn và hiệu quả hơn".


Phản đối xuyên tạc sự thật


Chính quyền đưa ra lý do biện minh cho việc đóng cửa một số cơ sở y tế và quốc hữu hóa các trung tâm y tế là các cơ sở bị tịch thu "thuộc về nhân dân, và không phải của Giáo hội”. Các giám mục tố cáo việc xuyên tạc sự thật cách công khai, nhắm tạo sự nhầm lẫn cho người dân. Các Giám mục Công giáo Eritrea khẳng định “các trường học và phòng khám bị tịch thu hoặc đóng cửa, hoặc chịu chung số phận, là tài sản hợp pháp của Giáo hội Công giáo, được xây dựng, thành lập và tổ chức vì lợi ích tối cao và duy nhất là phục vụ nhân dân”. (Fides 22/06/2021)


 

Hồng Thuỷ
286    24-06-2021