Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Các giám mục Hoa Kỳ công bố các kế hoạch mới về lạm dụng tình dục

Theo tin Zenit, ngày 19 tháng 9, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã cho công bố một số hành động để giải quyết các tai tiếng về lạm dụng tình dục mới đây. Trong đó, có khuyến cáo tổ chức một cuộc điều tra đầy đủ về tình huống quanh Tổng Giám Mục McCarrick. Trong tuyên bố do Ủy Ban Quản Trị Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ công bố, các giám mục cam kết “hàn gắn và che chở bằng mọi chút sức lực Thiên Chúa cung cấp cho chúng tôi”.

Bản tuyên bố nhìn nhận “Một số giám mục, do hành động hay thiếu hành động của họ, đã gây thiệt hại lớn lao cho cả các cá nhân lẫn Giáo Hội nói chung. Họ đã sử dụng thẩm quyền và năng quyền để thao túng và lạm dụng tình dục người khác. Họ đã để nỗi sợ bị tai tiếng thay thế cho quan tâm và chăm sóc chân chính đối với những người bị những kẻ lạm dụng biến thành nạn nhân. Vì thế, một lần nữa, chúng tôi xin cả Chúa lẫn những người bị thiệt hại tha thứ. Hướng về Chúa để có sức mạnh, chúng tôi phải và nhất định sẽ làm tốt hơn”.

Ủy Ban Quản Trị đưa ra các hành động sau đây trong thẩm quyền của họ: 

1.Chấp thuận việc thiết lập một hệ thống phúc trình độc lập (third-party) có nhiệm vụ tiếp nhận cách kín đáo, qua điện thoại và trực tuyến, các khiếu nại về lạm dụng tình dục vị thành niên bởi 1 giám mục và chuyển các khiếu nại này cho thẩm quyền thích đáng của Giáo Hội và, nếu luật pháp đòi hỏi, cho các nhà cầm quyền dân sự.

2. Chỉ thị cho Ủy Ban Giáo Luật Sự Vụ và Quản Trị Giáo Hội của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ khai triển các đề nghị về chính sách bàn đến các hạn chế đối với các giám mục bị giải chức hay từ chức vì các lời tố cáo lạm dụng tình dục vị thành niên hay sách nhiễu tình dục hoặc có hành vi không đúng đắn với người lớn, kể cả các chủng sinh và linh mục.

3. Đề xướng diễn trình khai triển Quy tắc ứng xử cho các giám mục liên quan đến việc lạm dụng tình dục vị thành niên; sách nhiễu tình dục hoặc có hành vi sai trái về tình dục với người lớn; hoặc sơ suất trong việc thi hành chức vụ của mình liên quan đến các trường hợp như vậy.

4. Hỗ trợ một cuộc điều tra đầy đủ về tình huống xung quanh Tổng Giám mục McCarrick, bao gồm các cuộc bị tố cáo là tấn công các vị thành niên, linh mục và chủng sinh, cũng như bất cứ đáp ứng nào được đưa ra đối với các cáo buộc đó. Một cuộc điều tra như vậy nên dựa vào các chuyên gia giáo dân trong các lĩnh vực liên quan, chẳng hạn như chấp pháp và các dịch vụ xã hội. Vũ Văn An


325    20-09-2018