Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

Các Giám mục Hoa kỳ kêu gọi Tổng thống Trump bảo vệ tự do tôn giáo

 

 Ngày 16/02, các vị lãnh đạo Công giáo tại Hoa kỳ đã đưa ra một tuyên ngôn, trong đó các vị hy vọng về việc Tổng thống Trump đang xem xét đưa ra sắc lệnh bảo vệ tự do tôn giáo. Các ngài nói là họ sẽ biết ơn nếu Tổng thống thực hiện lời hứa là chính quyền của ông sẽ “làm mọi việc trong quyền hạn của mình để bảo vệ tự do tôn giáo.”

catholic_bishops.jpg

Tuyên ngôn được đưa ra bởi Đức Hồng Y Timothy M. Dolan của New York - chủ tịch Ủy ban các hoạt động phò sự sống, Đức Tổng Timothy M. Dolan của Philadelphia -  chủ tịch Ủy ban Giáo dân, Hôn nhân, Đời sống gia đình và Giới trẻ, Đức Tổng William E. Lori của Baltimore - chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo, Đức cha Frank J. Dewane của Venice bang Florida – chủ tịch Ủy ban Công lý và phát triển con người.

 

Tuyên ngôn có đoạn viết: “Như là các Kitô hữu, mục đích của chúng tôi là sống và phục vụ những người khác như Chúa dạy. Tổng thống Trump có thể bảo đảm rằng chúng tôi không bị áp lực từ công chúng.”

 

Các Giám mục nhận định rằng sắc lệnh sẽ thực hiện việc bảo vệ tự do tôn giáo mạnh mẽ trên toàn chính quyền liên bang, trong nhiều lãnh vực đã bị suy yếu bởi chính quyền trước đó, chẳng hạn như bảo hiểm sức khỏe, nhận con nuôi, miễn thuế, và các tài trợ và hợp đồng của chính phủ. Sắc lệnh cũng phục hồi lại mối liên hệ thật sự của chính quyền liên bang với bản tu chính lần thứ nhất, với các luật bảo vệ lương tâm và tự do tôn giáo sẽ cho phép chúng ta tiếp tục phục vụ những người Mỹ khốn cùng nhất.

 

Các Giám mục kêu gọi Tổng thống Trump giữ lời hứa và chấm dứt các đạo luật của chính quyền liên bang, cưỡng bức các tín đồ làm những chọn lựa không thể. Các ngài nói: “Chúng tôi cũng như những người chúng tôi chăm sóc và phục vụ sẽ biết ơn nếu Tổng thống tiếp tục bước đi tích cực này, cho phép mọi công dân Mỹ có thể thực hành đức tin của họ mà không bị phạt nặng nề bởi chính quyền liên bang.”

 

Tuyên ngôn cũng nói rằng việc sửa chữa cấp thời đối với các mối đe dọa chống lại tự do tôn giáo là cần thiết và không có nó, sự tự do phục vụ người khác của Giáo hội sẽ vẫn gặp nguy hiểm và xung đột giữa cộng đồng đức tin và chính quyền liên bang sẽ tiếp tục.

 

Hôm cuối tháng 1 vừa qua, một bản nháp của sắc lệnh với tên gọi “Thành lập kế hoạch toàn chính phủ để tôn trọng tự do tôn giáo” bị rò rỉ ra ngoài. Các Giám mục Công giáo đã gửi một lá thư cho các tín hữu Công giáo trên mạng internet để gửi đến Tổng thống, yêu cầu ông ký sắc lệnh bảo vệ tự do tôn giáo, sau khi bản nháp bị rò rỉ ra ngoài.

 

(Hồng Thủy, RadioVatican 17.02.2017/ CNS 17/02/2016)

847    30-11--0001