Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

Các Giám Mục Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi Tòa Thánh cho nguyên Hồng Y Theodore McCarrick hồi tục

Hai Giám Mục Hoa Kỳ đã đưa ra các tuyên bố rất mạnh thúc đẩy các Giám Mục anh em của các ngài phải có những hành động hiệu quả hơn trước tai tiếng lạm dụng tính dục của nguyên Hồng Y Theodore McCarrick.

Đức Cha Michael Olsen của giáo phận Fort Worth, Texas, nói rằng “tội phạm hình sự và tội lỗi đầy tai tiếng” đã được công khai trước dư luận của nguyên Hồng Y Theodore McCarrick đòi hỏi chúng ta phải ăn năn và cải cách. Ngài đề nghị Vatican nên xem xét việc sa thải nguyên Hồng Y Theodore McCarrick khỏi hàng giáo sĩ như là một hành động cụ thể, đầu tiên trong tiến trình ăn năn và cải cách này. 

Đức Cha Olsen nhận xét rằng “tội ác của vị cựu Hồng Y đã gây ra thiệt hại hơn nữa cho sự liêm chính của hàng giáo phẩm và sứ vụ của Giáo hội. Một quyết định nhanh chóng loại bỏ ngài khỏi hàng giáo sĩ, như trường hợp của nhiều linh mục khác, phải được tính đến một cách nghiêm chỉnh.”

Cũng cùng một lập trường với Đức Cha Olsen, Đức Giám Mục Edward Scharfenberger của giáo phận Albany, New York, nhấn mạnh thêm rằng vụ tai tiếng này “là một điều nghiêm trọng hơn một cuộc khủng hoảng các chính sách và thủ tục.” Theo ngài, vụ tai tiếng phản ảnh “một cuộc khủng hoảng tinh thần sâu sắc”, và đòi chúng ta phải có một phương thuốc tâm linh phù hợp.

“Luật pháp, những cam kết, và những thay đổi trong các cấu trúc hành chính và các chính sách – dù có thiện ý tốt đến đâu đi nữa - cũng không đi đến đâu. Tôi không thấy làm thế nào chúng ta có thể tránh được những gì thực sự ở gốc rễ của cuộc khủng hoảng này: đó là tội lỗi và sự rút lui khỏi sự thánh thiện, đặc biệt là sự thánh thiện của một con người liêm chính,thực sự nhân bản về tính dục.”

Đức Giám Mục Scharfenberger nhấn mạnh tính chất khẩn thiết của tình huống. Ngài nói rằng “nhiều tín hữu của chúng ta bây giờ đang cảm thấy bị phản bội và bị bỏ rơi bởi những người cha tâm linh của họ, đặc biệt là các giám mục.”


Source: Catholic World News - Two US Đ Tự Do

458    02-08-2018