Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Các Giám mục Hoa Kỳ phản đối quy định mới đối với người xin tị nạn

Các Giám mục Hoa Kỳ phản đối quy định mới của Tổng thống Trump đối với người xin tị nạn vì nó “bất hợp pháp, không công bằng và thiếu khôn ngoan”.


Hôm 13 tháng 8, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lên tiếng phản đối mạnh mẽ quy định mới do chính quyền Tổng thống Trump ban hành trong những ngày gần đây, liên quan đến người di cư ở nước này. Các Giám mục cho biết: “Quy định này sẽ cho phép chính quyền ngăn chặn hầu hết những người đến biên giới phía nam của chúng ta vào tị nạn ở Hoa Kỳ. Quy định này bất hợp pháp, không công bằng và thiếu khôn ngoan”.

Đức cha Joe S. Vásquez, giám mục Austin và chủ tịch Ủy ban Di cư của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết quy định này không chỉ bất hợp pháp, mà còn gây nguy hiểm cho sự an toàn của những người dễ bị tổn thương và các gia đình phải chạy trốn do bị bách hại.

Quy định này sẽ làm suy yếu sự đoàn tụ gia đình và khiến nhiều người nhập cư hợp pháp không nhận được sự hỗ trợ quan trọng, bao gồm về lương thực, nhà ở và các chương trình y tế. Các gia đình đã ở Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với quyết định có nên tham gia các chương trình hỗ trợ quan trọng mà họ đủ điều kiện hay không, vì biết rằng khi làm như vậy họ có thể làm ảnh hưởng đến khả năng ở lại đây cùng với người thân. Cuối cùng quy định sẽ làm giảm khả năng nhiều người được đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ. Các Giám mục cho biết đã nhìn thấy văn hóa sợ hãi bao trùm trong các cộng đoàn.

Thêm vào đó, các Giám mục cũng cho rằng quy định này đi ngược với truyền thống quốc gia Hoa Kỳ vì hiện tại Hoa Kỳ đang đi đầu về việc giúp đỡ và thúc đẩy nước khác trong việc bảo vệ nhân đạo cho những người cần trợ giúp.
Đặc biệt đối với Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Quốc gia, các Giám mục cho biết việc lên tiếng phản đối cho những người xin tị nạn đến biên giới Hoa Kỳ là vì đặc tính luân lý Kitô giáo. Và các Giám mục đề nghị chính quyền hủy bỏ quy định này. (CSR_4615_2019; CSR_4623_2019)


Ngọc Yến - Vatican

258    16-08-2019