Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Các giám mục Hoa Kỳ phản đối sự vu khống của bang California về thánh Junipero Serra

vf1
Thánh Junipero Serra

Đức Tổng Giám mục José H. Gomez của Los Angeles và Đức Tổng Giám mục Salvatore Cordileone của San Francisco đã tố cáo chống lại dự luật mới được thông qua bởi cơ quan lập pháp của bang California, trong đó tuyên bố thánh Junipero Serra là một thứ quái vật về đạo đức.

Dự luật 388 của California được thông qua với số phiếu áp đảo, 66 phiếu thuận và 2 phiếu chống, và đã được gửi tới Thống đốc Gavin Newsom. Nó lặp lại những cáo buộc không có căn cứ được tìm thấy trong các bản kiến nghị trực tuyến và thông tin sai lệch khác được truyền bá vào mùa hè năm ngoái bởi phong trào Black Lives Matter và các nhóm hoạt động khác để biện minh cho việc phá hoại các tượng thánh Junipero Serra ở Los Angeles, San Francisco và tại Điện Capitol ở thủ phủ Sacramento.

Dự luật tuyên bố rằng “Chính sách nô lệ cả người lớn và trẻ em, cắt thân thể, diệt chủng và tấn công phụ nữ đều là một phần của thời kỳ truyền giáo do cha Serra khởi xướng và giám sát”.

Phản đối sự vu khống

Đức Tổng Giám mục Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức Tổng Giám mục Cordileone nói rằng các tuyên bố của cơ quan lập pháp là một “sự vu khống” chống lại thánh Junipero Serra và đưa ra một “câu chuyện sai sự thật” về các cơ sở truyền giáo. Các ngài viết: “Không có điều nào trong số đó là sự thật. Mặc dù có nhiều chỉ trích về thời kỳ này, nhưng chưa có sử gia nghiêm túc nào từng đưa ra những tuyên bố quá sỉ nhục về thánh Serra hoặc các cơ sở truyền giáo”.

Thánh Junipero Serra là một nhà truyền giáo dòng Phanxicô, người Tây Ban Nha, người đã thành lập một số cơ sở truyền giáo ở California. Ngài được Đức Gioan Phaolô II tuyên phong chân phước vào năm 1988, và được Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên phong hiển thánh vào tháng 9/2015. Hiện nay tại Hoa Kỳ đang có phong trào chống đối ngài, cáo buộc ngài tham gia vào cuộc diệt chủng của người Mỹ bản địa. Tuy nhiên sự thật là trong khi làm việc dưới hệ thống thực dân, cha Serra đã tố cáo các tệ nạn của nó và đã hành động để bảo vệ phẩm giá của các sắc dân bản địa.

Theo Hồng Thủy - Vatican News (16/9/2021)

289    16-09-2021