Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Các giám mục Hoa Kỳ phản ứng về cuộc điều tra dân số

Các giám mục Hoa Kỳ đặt vấn đề về tính chính xác của cuộc điều tra dân số. Từ đó ảnh hưởng đến quyết định việc phân bổ ngân sách cho y tế, giáo dục công cộng và các chương trình xã hội khác, bởi vì chúng phụ thuộc vào kết quả của cuộc điều tra dân số này.

Trước việc Toà án Tối cao Hoa Kỳ quyết định thêm một câu hỏi về quyền công dân vào cuộc điều tra dân số vào tuần trước, các giám mục nước này đã lên tiếng:

“Chúng tôi xác định phán quyết của Tòa án Tối cao vào tuần trước rằng việc bao gồm một câu hỏi về quyền công dân cần phải có những lý do chính đáng về sự bao gồm này. Chúng tôi tái khẳng định rằng tất cả mọi người ở Hoa Kỳ cần được tính vào cuộc điều tra dân số, bất kể tình trạng nhập cư của họ và chúng tôi tái nhấn mạnh nhận định của chúng tôi rằng không nên đưa câu hỏi về quyền công dân vào cuộc điều tra dân số. Chúng tôi hy vọng rằng lối nhìn này sẽ thuyết phục, cả về hoạt động hành chính lẫn quyết định tư pháp”.

Tuyên bố đã được ký bởi Đức cha Frank Dewane của giáo phận Venice, bang Florida, Chủ tịch Uỷ ban Công lý Quốc gia và Phát triển Con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) và Đức cha Joe Vásquez, của giáo phận Austin, bang Texas, chủ tịch Ủy ban Di cư.

Đảm bảo một cuộc điều tra dân số công bằng

Các giám mục phê bình quyết định về tầm quan trọng của việc đảm bảo số lượng chính xác của dân số Hoa Kỳ trong cuộc điều tra dân số tới đây.

Trong những tháng gần đây, chính quyền Trump đã quyết định kết hợp một câu hỏi về quyền công dân, với mục đích xác định các cộng đồng người nhập cư và người Mỹ Latin.

Trang web chính thức của chính phủ viết rằng: “điều tra dân số có thể định hình nhiều khía cạnh khác nhau trong cộng đồng” liên quan đến bệnh viện, đội cứu hỏa, trường học, đường bộ và đường cao tốc.

Những nghi ngờ về thủ tục

Điều khoản mới dường như mâu thuẫn với mục đích ban đầu của cuộc điều tra dân số: đó là thống kê một cách chính xác toàn bộ dân số cư trú tại Hoa Kỳ.

Thêm câu hỏi về quyền công dân không chỉ loại trừ các nhóm người di cư hoặc cư dân không có quyền công dân, mà cuối cùng, nó có thể đi xa đến mức cung cấp dữ liệu hoàn toàn sai, từ đó ảnh hưởng đến quyết định việc phân bổ ngân sách cho y tế, giáo dục công cộng và các chương trình xã hội khác, bởi vì chúng phụ thuộc vào kết quả của cuộc điều tra dân số này. Thậm chí nó còn có thể đi xa đến mức làm thay đổi số nghị sĩ được chọn dựa trên dân số của một tiểu bang. (CSR_3979_2019)    

Văn Yên, SJ - Vatican

225    06-07-2019