Sidebar

Thứ Ba
16.04.2024

Các Giám mục Hoa Kỳ và mục vụ cho người di cư gốc Mỹ Latinh

Từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 9, một phái đoàn của Giáo hội Hoa Kỳ có mặt tại Vatican để trình bày với các cơ quan của Tòa Thánh và ĐTC Phanxicô các hoạt động và kết luận của cuộc họp mục vụ cho người có nguồn gốc nói tiếng Tây Ban Nha.

Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019 Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ đã có những cuộc họp, thảo luận bàn về vấn đề những người di cư đến từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Các bản đúc kết và đường hướng mục vụ trong tương lai đã hình thành. Và trong những ngày này một phái đoàn đại diện đã có mặt tại Vatican để trình bày cho Tòa Thánh kết quả làm việc. Trong phái đoàn này có Đức cha Jose H. Gómez, Tổng Giám mục Los Angeles (Hoa Kỳ), Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB); Đức cha Nelson J. Pérez, Giám mục Cleveland; cùng với Đức cha Arturo Cepeda, Giám mục Detroit, Chủ tịch Tiểu ban về các vấn đề Tây Ban Nha.

Một số giáo dân thuộc các tổ chức khác nhau trong Giáo hội Hoa Kỳ cũng có mặt trong phái đoàn. Chương trình làm việc tại Vatican bao gồm các cuộc gặp: Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa; Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện; Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống; Hội đồng Giáo hoàng về Tái Truyền giảng Tin Mừng và Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latinh.

Đức cha Nelson J. Pérez cho biết phái đoàn sẽ được ĐTC tiếp kiến, đồng thời trao cho ĐTC bản Kết luận, kết quả của quá trình làm việc của Giáo hội Hoa Kỳ. Tài liệu này sẽ tạo điều kiện cho sự hợp tác và phối hợp giữa Hội đồng Giám mục và các giáo phận trong cả nước, các sáng kiến liên quan đến việc chăm sóc mục vụ cho người nhập cư nói tiếng Tây Ban Nha.

Với 3.000 đại biểu trên khắp Hoa Kỳ cùng nhau làm việc để đưa ra đường hướng mục vụ thích hợp cho người di cư là một con số rất đáng khích lệ. Đây là một thực tế khơi dậy một phản ứng liên đới dành cho những người bị gạt ra bên lề.
 

Ngọc Yến - Vatican

304    19-09-2019