Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Các Giám mục Indonesia cập nhật Tài liệu Abu Dhabi để đối thoại với Hồi giáo

Từ 04-11/11, Giám mục Indonesia tham gia Hội nghị với chủ đề: “Tình huynh đệ nhân loại vì một Indonesia hòa bình”, nhằm hiểu rõ “Tuyên ngôn về tinh thần huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự sống chung” đã được ĐTC và Đại Iman Ahmad al Tayyeb và Đại học Al Azhar ký ngày 04/02/2019.

Trong một tài liệu gửi cho Hãng tin Fides, các Giám mục cho biết với bối cảnh hiện nay của Indonesia, Giáo hội cần phải cập nhật Tài liệu này để đối thoại với Hồi giáo. Chính vì thế các Giám mục muốn dành riêng cuộc gặp gỡ này cho việc suy tư về Tài liệu, để tìm cách áp dụng vào thực tế của đất nước.

Theo ĐHY Ignatius Suharyo, Chủ tịch HĐGM Indonesia thì chủ đề được các Giám mục lựa chọn phù hợp với yêu cầu của ĐTC Phanxicô. Chính ĐTC Phanxicô đã yêu cầu tất cả giám mục trên thế giới tìm cách cập nhật các ý tưởng chứa đựng trong tài liệu Abu Dhabi.

Đức TGM Piero Pioppo, Sứ thần Tòa thánh tại Indonesia khẳng định: “Tài liệu này rất quan trọng, đặc biệt đối với tình hình ở Indonesia, nơi tìm kiếm hòa bình, hòa hợp và sống chung là một thách đố mà chúng ta phải cùng nhau đối diện”. Đức Sứ thần Tòa thánh nói với các Giám mục Indonesia: “Anh em đã đóng góp to lớn cho sự ra đời của đất nước, và là một quốc gia độc lập, thống nhất và có chủ quyền, anh em cần giữ gìn các giá trị chung của xã hội. Chúng ta phải hướng dẫn cộng đoàn một cách khiêm tốn, trong một cuộc đối thoại huynh đệ với tất cả mọi người, để luôn loan báo các giá trị của Tin Mừng và sự hiệp nhất ở Indonesia (Ut unum sint), đây là đóng góp đặc biệt của chúng ta cho tương lai của quốc gia”.

Theo cha Steven Lalu, Thư ký điều hành của Ủy ban Truyền thông Giám mục: “các cuộc thảo luận của các Giám mục sẽ giúp hiểu rằng tất cả các bên liên quan phải cam kết truyền bá các giá trị của Tài liệu và làm cho nó trở nên cụ thể trong các hoạt động xây dựng hòa bình và chung sống. Ngoài ra, lòng khoan dung là cần thiết không phải để tìm ra sự tương đồng mà là để làm quen với sự khác biệt”.

Ngoài các Giám mục, hội nghị còn có các vị đại diện của Hồi giáo được mời tham gia và phát biểu. (Agenzia Fides 7/11/2019)


Ngọc Yến - Vatican

303    09-11-2019