Sidebar

Chúa Nhật

16.06.2024

Các giám mục Nigeria kêu gọi trả tự do cho bốn chủng sinh bị bắt cóc

Các giám mục Nigeria kêu gọi các thủ phạm hãy trả tự do cho bốn đại chủng sinh bị bắt cóc.

Bốn chủng sinh từ 18 đến 23 tuổi, thuộc năm thứ nhất triết học tại Ðại chủng viện Chúa Chiên lành ở Kakau, trong lãnh thổ bang Kaduna ở mạn tây bắc Nigeria, bị bắt cóc đêm ngày 09 tháng 01 năm 2020, do một số người võ trang, giả làm quân nhân.

Bộ chỉ huy cảnh sát bang Kaduna cho biết sau khi nhận được cấp báo, đã huy động ngay toán chống bắt cóc, và các cảnh sát khác được gửi đến nơi. Sự can thiệp này đã giúp giảm bớt số nạn nhân bị bắt đi. Số đại chủng sinh tại cơ sở đào tạo này là 268 thầy.

Bang Kaduna là nơi có lực lượng Boko Haram và các nhóm Hồi giáo cực đoan khác lộng hành từ lâu: chúng sát hại, bắt cóc đòi tiền chuộc mạng hoặc có những hành động khủng bố khác.

(Vatican News 17-1-2020)

   G. Trần Ðức Anh, O.P.

380    20-01-2020