Sidebar

Thứ Sáu
12.07.2024

Các Giám mục Tanzania phản đối việc coi các nhà truyền giáo là “nhà đầu tư nước ngoài”

Hôm 16/11, các Giám mục Tanzania lên tiếng, yêu cầu Chính phủ sửa đổi luật về nhập cư và lao động nước ngoài; vì luật quy định những nhà truyền giáo hoạt động trong nước là “các nhà đầu tư nước ngoài”.

Điều này đã được Đức cha Damian Denis Dallu, Tổng Giáo mục Songea và Chủ tịch Các Hội giáo hoàng truyền giáo ở Tanzania nói trên trang Web của Amecea, Hiệp hội các Giám mục vùng Đông Phi.

Trong thánh lễ kết thúc Tháng Truyền giáo Ngoại thường ở Dar es Salaamn, Đức cha Dallu cũng đã nói rõ: Hoạt động loan báo Tin Mừng của Giáo hội “không phải là phần còn lại của chủ nghĩa thực dân”, hay đầu tư kinh tế. Theo Đức cha Chủ tịch, chính những cố gắng của người dân đã làm cho đất nước được giải phóng khỏi chủ nghĩa thực dân trong năm 1961, và làm cho Giáo hội Tanzania phát triển và trưởng thành. Vì lý do này, các nhà truyền giáo không thể bị coi là “công nhân nước ngoài”, mà theo luật ban hành năm 2015, phải có giấy phép lao động mới được lưu trú.

Đức cha Dallu than phiền: Luật giới hạn công việc của Giáo hội và “tạo ra sự nhầm lẫn cho Chính phủ”, bởi vì nó yêu cầu các nhà truyền giáo phải gia hạn giấy phép làm việc hai năm một lần, và giới hạn tối đa là năm năm, sau đó họ phải rời khỏi đất nước. Điều này trái với điều 19 của Hiến pháp. Điều 19 quy định: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và lựa chọn các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Các hoạt động thờ phượng và truyền bá tôn giáo phải độc lập và tự nguyện. Các hoạt động của các cộng đồng tôn giáo không thuộc thẩm quyền của Nhà nước”. (CSR_6816_2019)
 


Ngọc Yến - Vatican

428    20-11-2019