Sidebar

Thứ Sáu
12.07.2024

Các giám mục Tây Ban Nha kêu gọi chăm sóc giảm đau thay vì giúp an tử hay giúp tự tử

Các giám mục Tây Ban Nha kêu gọi chăm sóc giảm đau thay vì giúp an tử hay giúp tự tử

Đáp lại dự luật hỗ trợ tự tử có thể sớm được thông qua ở Tây Ban Nha, ngày 14 tháng 9, hội đồng giám mục Tây Ban Nha đã kêu gọi ban hành luật chăm sóc giảm đau. Các ngài nói rằng "không có bệnh nhân nào không thể được chăm sóc, ngay cả khi bệnh của họ không thể chữa được."

taybannha.jpg
Các giám mục Tây Ban Nha trong một buổi họp

 

Nhận xét về một dự luật hiện đang được tranh luận trong cơ quan lập pháp Tây Ban Nha, một dự luật nhắm cung cấp các biện pháp pháp lý để bảo vệ một số hình thức an tử và trợ tử, các giám mục Tây Ban Nha nói : “Đó là tin tồi tệ bởi vì sự sống con người không phải là một đồ vật mà bất cứ ai cũng có thể vứt bỏ.”

 

Tuyên bố của các giám mục lưu ý rằng “đòi hỏi” quyền an tử “là điều đặc trưng của một cái nhìn cá nhân chủ nghĩa và giảm thiểu cái nhìn về con người” và một khái niệm “tự do không liên quan đến trách nhiệm”. Các ngài nhận định rằng “đại dịch mà chúng ta tiếp tục hứng chịu khiến chúng ta nhận ra rằng chúng ta có trách nhiệm với nhau và đã tương đối hóa những đề xuất về quyền tự chủ cá nhân”.

 

Y khoa không chỉ chữa bệnh mà còn chăm sóc, đồng hành và an ủi

 

“Việc hợp pháp hóa các hình thức hỗ trợ tự tử” sẽ không trợ giúp gì khi cố gắng thuyết phục những người muốn tự tử rằng cái chết không phải là lối thoát đúng đắn” cho các vấn đề của họ. Các giám mục nhấn mạnh rằng luật pháp, điều phải được hướng dẫn bởi các tiêu chí đạo đức, “không thể đề xuất cái chết như một giải pháp cho các vấn đề,” bởi vì “y học không những chữa bệnh, nhưng cũng chăm sóc và trợ giúp và đặc biệt là an ủi vào lúc kết thúc cuộc đời."

 

Các giám mục nói thêm: “Chăm sóc y khoa giảm đau nhằm mục đích giúp con người đi vào giai đoạn cuối đời và đồng hành với họ đến cuối cùng." Các ngài khẳng định “không có bệnh nhân nào không thể được chăm sóc ngay cả khi họ không thể chữa khỏi” và kêu gọi đưa ra "luật thích hợp về chăm sóc giảm đau đáp ứng các nhu cầu hiện tại chưa được đáp ứng đầy đủ." (CNA 15/09/2020)

 

Hồng Thủy

311    18-09-2020