Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Các giám mục và giáo phận Việt Nam năm 2017

CÁC GIÁM MỤC VÀ GIÁO PHẬN VIỆT NAM NĂM 2017

Thứ năm - 12/10/2017 07:06
5 25 2
I. Giáo Tỉnh Hà Nội
Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng

   1. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
      Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri
      Thành lập Gp : 1913
      Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Lạng Sơn
                               04 Văn Miếu, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn
      Điện thoại      :  (0205) 381 0367
Giáo phận Hưng Hóa

   2. Giáo phận Hưng Hóa
      Gm. Chính tòa: Đức cha Gioan Maria Vũ Tất
      Gm. Phụ tá    :  Đức cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long
      Thành lập      : 1895
      Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Hưng Hóa
                               70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
     Điện thoại       :  (024) 3383 2453 – Fax: 024 3383 4461
Giáo phận Bắc Ninh

   3. Giáo phận Bắc Ninh
      Gm. Chính tòa: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ.
      Thành lập      : 1883
      Địa chỉ          : Toà Giám Mục Bắc Ninh
                               537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
      Điện thoại     : (0222) 382 1438
Tổng Giáo phận Hà Nội

   4. Tổng Giáo phận Hà Nội
      Gm. Chính tòa: Đức Hồng y TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
      Gm. Phụ tá    :  Đức cha Laurensô Chu Văn Minh
      Gm. nghỉ hưu:  Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
      Thành lập     :  1679
      Địa chỉ          : Toà Tổng Giám Mục Hà Nội
                               40 phố Nhà Chung – Hà Nội
      Điện thoại     : (024) 3825 4424 107 – Fax: 024 3928 5073
Giáo phận Hải Phòng

   5. Giáo phận Hải Phòng
     Gm. Chính tòa : Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên
     Thành lập       : 1679
     Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, TP. Hải Phòng
     Điện thoại      : (0225) 374 5387
Giáo phận Thái Bình

   6. Giáo phận Thái Bình
      Gm. Chính tòa : Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB
      Thành lập       : 1936
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Thái Bình
                               6 Trần Hưng Đạo, Tp.Thái Bình
      Điện thoại      : (0227) 383 1361 – Fax: (0227) 834 5344
Giáo phận Bùi Chu

   7. Giáo phận Bùi Chu
      Gm. Chính tòa: Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu
      Thành lập       : 1848
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Bùi Chu
                                Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
      Điện thoại      : (0228) 3887 514 – Fax: 0228 3887 521
Giáo phận Phát Diệm

    8. Giáo phận Phát Diệm
     Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Năng
     Gm. nghỉ hưu :  Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến
     Thành lập       : 1901
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Phát Diệm
                               75 Phát Diệm Đông, Kim Sơn, Ninh Bình
     Điện thoại      : (0229) 386 2058 – (0229) 372 4896

 
Giáo phận Thanh Hóa

   9. Giáo phận Thanh Hóa
     Gm. Giám quản: Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
     Thành lập        : 1932
     Địa chỉ            : Toà Giám Mục Thanh Hoá
                                50 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trường Thi, TP. Thanh Hoá
     Điện thoại       :  (0237) 385 3138 (TGM) – Fax: 037 371 3599
Giáo phận Vinh

   10. Giáo phận Vinh
    Gm. Chính tòa: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp
    Gm. Phụ tá     : Phêrô Nguyễn Văn Viên
    Gm. nghỉ hưu :  Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên
    Thành lập      :  1846
    Địa chỉ          : Tòa Giám Mục Vinh
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại    : (0238) 386 1171 – Fax: 0238 386 1215

II.  Giáo tỉnh Huế 
Tổng Giáo phận Huế

   1. Tổng Giáo phận Huế
      Gm. Chính tòa: Ðức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
      Gm. nghỉ hưu : Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
                            Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể
      Thành lập       :  1850
      Địa chỉ           : Toà Tổng Giám Mục Huế
                               6 Nguyễn Trường Tộ, Huế
      Điện thoại      : 0234 3831 967 – Fax: 0234 383 3656
Giáo phận Đà Nẵng

   2. Giáo phận Đà Nẵng
     Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân
     Gm. nghỉ hưu   :  Phaolô Tịnh, Nguyễn Bình Tĩnh
     Thành lập        : 1963
     Địa chỉ            : Toà Giám Mục Đà Nẵng
                               156 Trần Phú, TP. Đà Nẵng – HT 143
     Điện thoại       : (0236) 382 6628 – Fax: 0236 387 1856
Giáo phận Qui Nhơn

   3. Giáo phận Qui Nhơn
     Gm. Chính tòa:  Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi
     Gm. nghỉ hưu :  Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn
     Thành lập       :  1659
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Qui Nhơn
                              116 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn
     Điện thoại      : (0256) 3824 360 – Fax:  0256 382 8955
Giáo phận Kontum

   4. Giáo phận Kontum
     Gm. Chính tòa: Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
     Gm. nghỉ hưu : Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh
                            Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung
     Thành lập       :  1932
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Kontum
                              146 Trần Hưng Đạo, Kontum
Giáo phận Nha Trang

   5. Giáo phận Nha Trang
     Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Võ Đức Minh
     Thành lập       : 1957
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Nha Trang
                              22 Trần Phú, Nha Trang – HT 42
     Điện thoại      : (0258) 352 3842 –  Fax: 0258 352 2494
Giáo phận Ban Mê Thuột

   6. Giáo phận Ban Mê Thuột
     Gm. Chính tòa: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
     Thành lập       : 1967
     Địa Chỉ           : Toà Giám Mục Ban Mê Thuột
                              104 Phan Chu Trinh – TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
     Điện thoại       : (0262) 3817622

III. Giáo tỉnh Sài Gòn 
Giáo phận Đà Lạt

   1. Giáo phận Đà Lạt
     Gm. Chính tòa:  Đức cha Antôn Vũ Huy Chương
     Gm. Phó         :  Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
     Thành lập       : 1960
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Đà Lạt
                              9 Nguyễn Thái Học, P.1, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
     Điện thoại      :  (0263) 382 2415 & (0263) 383 6139
Giáo phận Phan Thiết

   2. Giáo phận Phan Thiết
     Gm. Giám quản: Tôma Nguyễn Văn Trâm
     Thành lập        : 1975
     Địa chỉ            : Toà Giám Mục Phan Thiết
                               422 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
     Điện thoại       : (0252) 381 9560 (VP) – Fax: 0252 381 9560
Giáo phận Phú Cường

   3. Giáo phận Phú Cường
    Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước
    Gm. nghỉ hưu : Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ
    Thành lập       : 1965
    Địa chỉ           : Toà Giám Mục Phú Cường
                             104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
    Điện thoại      :  (0274) 382 2860 (VP) – Fax:  0274 382 1266
Giáo phận Xuân Lộc

   4. Giáo phận Xuân Lộc
     Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo
     Gm. Phụ tá     : Gioan Đỗ Văn Ngân
     Gm. nghỉ hưu : Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh
     Thành lập       : 1965
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Xuân Lộc
                              210  Hùng Vương, Xuân Bình -TX Long Khánh, Đồng Nai
     Điện thoại       :  (061) 860 3127 – Fax: 0251 378 4053
Giáo phận Bà Rịa

   5. Giáo phận Bà Rịa
      Gm. Chính tòa: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
      Thành lập       : 2005
      Địa chỉ           :  Toà Giám Mục Bà Rịa
                                227 CMT8, Ph. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
      Điện thoại       :  (0251) 373 7873
Tổng Giáo phận Sài Gòn

   6. Tổng Giáo phận Sài Gòn
      Gm. Chính tòa: Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc
      Gm. Phụ tá     : Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng
                             Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn
      Gm. nghỉ hưu : Đức Hồng Y TGM GioanBt Phạm Minh Mẫn
      Thành lập       : 1844
      Địa chỉ           : Toà Tổng Giám Mục Tp. HCM
                              180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM
      Điện thoại      : (028) 3930 3828 & (028) 3930 0368
                      Fax: 028 3930 0598
Giáo phận Mỹ Tho

   7. Giáo phận Mỹ Tho
      Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
      Thành lập       : 1960
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Mỹ Tho
                              32 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
      Điện thoại      : (0273) 387 3299 (VP) – Fax : 073 3887 249
Giáo phận Vĩnh Long

   8. Giáo phận Vĩnh Long
      Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai
      Thành lập       : 1938
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Vĩnh Long
                               103 Đường 3/2, Vĩnh Long
      Điện thoại      :  (0270) 3824 016
Giáo phận Long Xuyên

   9. Giáo phận Long Xuyên
      Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu
      Gm. Phó         : Đức cha Giuse Trần Văn Toản
      Gm. nghỉ hưu : GioanBt Bùi Tuần
      Thành lập       : 1960
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Long Xuyên
                               80/1 Bùi Văn Danh, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
      Điện thoại      : (0296) 384 1903 – 384 6917 – Fax: 0296 384 4569
Giáo phận Cần Thơ

   10. Giáo phận Cần Thơ
      Gm. Chính tòa: Đức cha Têphanô Tri Bửu Thiên
      Thành lập       : 1955
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Cần Thơ
                              12 Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Văn phòng HĐGMVN
     
  
2778    12-10-2017