Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Các Giám Mục Venezuela nói: người Công Giáo phải dám phản kháng chế độ

Hội nghị thường niên của các giám mục Venezuela đã được tổ chức từ 7 đến 11 tháng 7 trong bối cảnh hàng trăm người Venezuela đã bị giết chết trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình ôn hòa và các lực lượng an ninh của bọn cầm quyền. Bên cạnh đó, mỗi tháng còn có ít nhất 50,000 người bỏ chạy khỏi đất nước tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đức Tổng Giám Mục José Luis Azuaje của tổng giáo phận Maracaibo, và là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Venezuela nói: “với các cuộc biểu tình diễn ra hàng ngày, người dân đã cho thấy sự bất mãn lớn lao trước các chính sách tùy cơ ứng biến của nhà cầm quyền. Đó là những chính sách thiếu tính hợp lý và thiếu chuyên môn của người ra quyết định.”

Ngài nói tiếp: “Những cuộc biểu tình này cho thấy sự thất bại của một mô hình mà người dân đã mạnh mẽ lên án trong nhiều năm. Càng bưng bít và đàn áp, sự phản kháng sẽ không dịu đi, nhưng nó trở nên mạnh mẽ hơn và đích điểm cuối cùng của nó là một sự giải phóng toàn bộ.”

Một yếu tố cơ bản để đất nước vượt qua khủng hoảng, là sự tái thiết guồng máy lãnh đạo xã hội, ngay cả ở cấp cơ sở. Điều này, theo Đức Tổng Giám Mục, sẽ không diễn ra “tức thời”, nhưng đó là một nỗ lực của tập thể chiến thắng những trận đánh nhỏ cho đến khi “chúng ta đánh bại được cái ác đã tạo ra một xã hội nghèo nàn.”

Đức Tổng Giám Mục Azuaje nhấn mạnh rằng các công dân có một vũ khí trong tay là “sự phản kháng dân chủ”, mà các Kitô hữu được mời gọi sử dụng vũ khí này với thiện chí.

Ngài cũng lưu ý rằng tình trạng nghèo khổ của đất nước đã huy động “tinh thần phục vụ” của Giáo Hội Công Giáo nhiều hơn nữa. Chúng ta phải cung cấp “thực phẩm, giáo dục và sức khỏe”, đôi khi phải đóng vai trò “thay thế” cho nhà cầm quyền trong việc thực thi các nhiệm vụ lẽ ra họ phải làm.

Đức Cha Azuaje đã nhân dịp này cám ơn Caritas thế giới và các cơ quan cứu trợ bác ái của Hội Đồng Giám Mục các quốc gia láng giềng. Các giám mục từ Á Căn Đình, Bolivia, Brazil, Chí Lợi, Colombia, Ecuador, Paraguay và Peru đã có một kế hoạch hành động phối hợp để cung cấp các dịch vụ cần thiết cho người Venezuela, đặc biệt là việc hội nhập những người di cư Venezuela vào các cộng đồng địa phương.

“Chúng tôi đang phải sống với rất ít hy vọng trong một tình huống không lành mạnh đang cố nhận chìm chúng tôi,” ngài nói.

“Nhưng tình yêu luôn luôn chiến thắng, đó là tình yêu bị đóng đinh vào thập tự giá. Hệ tư tưởng và hệ thống chính trị khốn nạn này đang tiếp tục đóng đinh người dân vào thập giá. Nhưng khi phải đối mặt với điều này, chúng tôi vẫn nhớ rằng tình yêu luôn luôn chiến thắng và Đấng Chịu Đóng Đinh đã chiến thắng nó.”. Đ Tự Do

290    13-07-2018