Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Các giáo hội cùng chung lời cầu nguyện “Nước Cha Trị Đến”.

11111111111tkc34-1

Sáng kiến hàng năm được bắt đầu từ Giáo Hội tại Anh Quốc, đã trở thành một phong trào cầu nguyện toàn cầu và đại kết.


“Nước Cha Trị Đến” là một phong trào cầu nguyện toàn cầu kêu gọi các Kitô hữu khắp nơi trên thế giới cầu nguyện và mời gọi những người khác tham gia để nhận biết sức mạnh của Đức Kitô trong đời sống của họ.

Sáng kiến này được bắt đầu cách đây hai năm với lời mời gọi của các Tổng Giám Mục của hai giáo phận Canterbury và York thuộc Anh Quốc, kêu gọi các Kitô hữu trên toàn thế giới tham gia cầu nguyện trong khoảng thời gian từ Lễ Chúa Thăng Thiên cho đến Lễ Thánh Thần Hiện Xuống.

Nhớ lại cách mà Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các môn đệ đầu tiên, các Kitô hữu được mời gọi để tham gia vào việc chia sẻ đức tin của mình với những người khác nhằm thay đổi thế giới ngày nay.

Một đoạn Video đã được đưa lên trang nhà, trong đó Đức Tổng Giám Mục Justin Welby mời gọi mọi người cầu nguyện, với sự nhận thức rằng Thiên Chúa lắng nghe lời của những ai tin tưởng nơi Ngài

“Lời cầu nguyện dựa trên niềm xác tín rằng sức mạnh vô song trong thế giới là vô hình. “Nước Cha Trị Đến” được xây dựng trên niềm xác tín này, đã ban cho chúng ta nhờ Chúa Giê-su. Thường khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không nhìn thấy kết quả ngay, nhưng chúng ta biết rằng chúng ta phải phó thác và tin tưởng rằng Chúa Giê-su nghe lời chúng ta cầu xin.”

“Nước Cha Trị Đến” hiện nay đã phát triển thành một phong trào quốc tế và đại kết với sự tham gia của nhiều phái Kitô giáo khác nhau.

Nhiều Giáo Hội Kitô tham gia.

Đức Tổng Giám Mục Vincent Nichols của giáo phận Westminster, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Anh Quốc và xứ Wales nói rằng “Nước Cha Trị Đến” là một lời nguyện khát khao mong đợi, nhưng cũng là hy vọng và tín thác vào lời hứa của Thiên Chúa.

“Đối với tôi đây là một lời nguyện thật tuyệt vời nơi đó sự hài hòa được viết trong công trình sáng tạo sẽ đạt thành và trong lúc, chúng ta đang sống với những khó khăn, những đau đớn, những hối tiếc và trung thành tin tưởng vào lời hứa về những điều Chúa Kitô có thể làm và sẽ làm.”

Các nguồn tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ trên mạng.

Trang nhà cung cấp nhiều nguồn tài liệu cho các giáo hội và các cá nhân bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật, Bồ Đào Nha, Kiswahihi và tiếng Triều Tiên.

Các giáo hội được khuyến khích tổ chức những buổi cầu nguyện và thông báo trên mạng để những người khác tại địa phương có thể tham gia hay chỉ cầu nguyện đơn sơ thoải mái, thầm lặng trong gia đình hay trong chỗ làm việc.

Các nguồn tài liệu trên mạng cũng cung cấp một băng Video sống động với các lời chứng của những người đã được biến cải do sức mạnh của lời nguyện qua nhiều hình thức rất đáng ngạc nhiên và nhiệm mầu.

Từ Lễ Chúa Thăng Thiên đến Lễ Thánh Thần Hiện Xuống.

Đó là lý do các cộng đồng và các giáo hội trên toàn thế giới cùng đến với nhau, giữa ngày 10 tháng Năm, Lễ Chúa Thăng Thiên và ngày 20 tháng Năm, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, để cầu nguyện cho bạn hữu, gia đình, làng xóm của mình được trở lại biết Chúa Kitô và làm chứng đức tin trong thế giới như lời xác quyết của Đức Tổng Giám Mục Justin Welby: “ Đừng bao giờ coi thường sức mạnh và ảnh hưởng mà lời nguyện của bạn tác động trên thế giới này.”

Giuse Thẩm Nguyễn

333    15-05-2018