Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Các giáo hội ở Giêrusalem trong Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhấtTuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo đã kết thúc với sự tham gia của tất cả các giáo hội Kitô tại Giêrusalem. Tại Thánh địa, sự kiện đại kết bắt đầu muộn hơn vài ngày so với ngày chính thức (18-25/1) để chờ các Kitô hữu Armenia cử hành lễ hiển linh. Từ ngày 20-28/1, đại diện của các giáo hội khác nhau đã quy tụ tại các nhà thờ Chính thống Copt và Ethiopia và tại nhà thờ Công giáo Hy Lạp, để cử hành các cử hành nghi thức phụng vụ, Lời Chúa và các nghi thức khác, với cùng một ước mong: sự hiệp nhất trọn vẹn mà chính Chúa Kitô mong muốn.


Giêrusalem phong phú vì các giáo hội Kitô hiện diện và vì lịch sử của nó, là nơi trung tâm của các mối liên hệ đại kết và có các cuộc họp đa dạng về ngôn ngữ, truyền thống, lịch sử và phụng vụ. Chính thống Hy Lạp, Anh giáo, Armenia, Tin Lành Luther, Công giáo Latinh, Copts, Ethiopia và Công giáo Hy Lạp đã luân phiên đảm trách và hướng dẫn các phụng vụ trong tuần. Mục sư Tin lành Luther, Wolfgang Schmidt, đã giải thích: “việc đại kết giúp chúng ta theo Chúa như một mẫu gương. Chủ đề năm nay gợi ý cho chúng ta rằng nếu chúng ta chấp nhận sự khác biệt của nhau, thì sự hiệp thông của chúng ta sẽ tạo ra tình yêu”.

Cha Francesco Patton, dòng Phanxicô Thánh Địa, phát biểu: “Anh em hãy trở nên công chính và thánh thiện như Thiên Chúa là Đấng công chính và thánh thiện. Xin Ngài giúp chúng ta xác định những chọn lựa vì công lý mà chúng ta được kêu gọi, để trở thành nhân chứng sống của hiệp nhất”.

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất được đánh dấu bằng một giờ cầu nguyện tại Nhà Tiệc Ly. Các cha dòng Biển Đức của Vương cung thánh đường Đức Mẹ Ngủ đã điều động buổi cầu nguyện. Cha Maciej Pawli nhấn mạnh đến chứng từ đức tin và cổ võ cho công lý tại Thánh địa bằng việc “nhìn thế giới bằng cái nhìn của tình yêu và nhận biết rằng Chúa là Đấng Cứu Độ chúng ta”. Cuộc họp cuối cùng đã diễn ra hôm Chủ nhật tuần trước tại toà thượng phụ Công giáo-Hy lạp tại Giêrusalem.

Giáo phận Công giáo Giêrusalem bao gồm Palestine, Israel, Jordan và Síp, có số Kitô hữu chiếm khoảng 2% tổng dân số với nhiều Giáo hội Kitô giáo khác nhau. Do đó, Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo tại đây có tầm quan trọng đặc biệt. (CSR_626_2019) Văn Yên, SJ

 

366    02-02-2019