Sidebar

Thứ Tư
17.04.2024

Các Giáo hội phi Châu bảo vệ trẻ em và người trẻ chống nạn buôn người và trẻ em lao động và chiến binh

 

 
ĐC Thomas Luke Msusa, TGM Blantayre bên Malawi mạnh mẽ kêu gọi các Giám Mục toàn châu Phi và Madagascar dấn thân bảo vệ trẻ em và người trẻ chống lại tệ nạn buôn người, trẻ em lao động và trẻ em chiến binh

treem.jpg

ĐC đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong đại hội mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức SECAM triệu tập tại Kampala trong các ngày từ 21 tới 29 tháng 7 vừa qua. ĐC là phó chủ tịch HĐGM vùng Đông Phi viết tắt là AMECEA. Việc bảo vệ trẻ em và người trẻ cũng là một phần trong việc loan báo Tin Mừng. Như Giáo Hội Phi châu là một gia đình gồm cha mẹ và con cái. Nhưng trong vài bối cảnh con cái gặp phải những thực tại rất đau buồn. Đó là trường hợp của các vụ làm dụng tính dục, của các em bé được huấn luyện trở thành chiến binh, bị giật khỏi gia đình bị bán đi hay bị khai thác bóc lột sức lao động. Đây là các thách đố mà chúng ta là các Giám Mục đã chấp nhận và hứa sẽ làm tất cả những gì có thế để bảo đảm cho các trẻ em và người trẻ này được che chở trong mọi khía cạnh cuộc sống. Tin Mừng xin chúng ta yêu thương người lân cận. Các trẻ em là người thân cận của chúng ta và chúng ta có bổn phận yêu thương và bênh vực các em khỏi mọi hình thức bóc lột (FIDES 29-7-2019)

 

Linh Tiến Khải

205    02-08-2019