Sidebar

Thứ Sáu
23.02.2024

Các Giáo phận Hoa Kỳ tiến hành “các phiên lắng nghe” mới

hkhh1


Theo tinh thần của Thượng hội đồng về hiệp hành, trong suốt Mùa Chay 2024, các Giáo phận Hoa Kỳ sẽ thực hiện “các phiên lắng nghe” mới về cơ cấu và tổ chức của Giáo hội.

Trong hướng dẫn gửi đến các Giáo phận, Hội đồng Giám mục yêu cầu các Giáo phận tổ chức các buổi gặp gỡ lắng nghe giữa các giáo sĩ và giáo dân, theo hai câu hỏi:

1. Tôi đã thấy hoặc trải nghiệm ở đâu về những thành công hoặc thất bại trong các cơ cấu, tổ chức, việc lãnh đạo và đời sống, khuyến khích hoặc cản trở sứ vụ của Giáo hội?

2. Làm thế nào để các cơ cấu và tổ chức của Giáo hội giúp tất cả những người đã được rửa tội đáp lại lời mời gọi loan báo Tin Mừng và sống như một cộng đoàn yêu thương và thương xót trong Chúa Kitô?

Khi tổ chức các phiên lắng nghe về những vấn đề này, Hội đồng Giám mục đề nghị các Giáo phận lắng nghe “những tiếng nói có thể chưa được lắng nghe trong các giai đoạn trước của Thượng hội đồng” hoặc “những nhóm không được đại diện trong các cuộc tham vấn Giáo phận của anh chị em”. Thực tế chỉ có khoảng 1% người Công giáo trên toàn cầu tham gia vào các giai đoạn Thượng hội đồng trước đó.

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ quan tâm đặc biệt đến hai nhóm là “người di cư” và “người nghèo”, khuyến khích mỗi Giáo phận cộng tác với các tổ chức Công giáo như trường học, các tổ chức phi lợi nhuận, các cơ sở chăm sóc sức khoẻ, đồng thời yêu cầu các Giáo phận “tập trung vào tiếng nói của dân Chúa”.

Sau các phiên lắng nghe, Hội đồng Giám mục yêu cầu mỗi Giáo phận tạo một tài liệu tổng hợp từ 3 đến 5 trang dựa trên các phiên lắng nghe và gửi đến Hội đồng Giám mục trước ngày 08/4, nghĩa là khoảng một tuần sau lễ Phục sinh.

Sau đó, các Giám mục sẽ làm việc về “tiến trình tổng hợp khu vực” từ ngày 09 đến 22/4. Bước tiếp theo sẽ là soạn thảo một “tổng hợp quốc gia” vào ngày 14/5, trước cuộc họp tiếp theo tại Vatican vào tháng 10 năm nay.

 

Theo Vatican News (08/01/2024)

82