Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

Các GM vùng biên giới ba nước Brasil, Colombia và Peru lên án nạn buôn người

Nhân ngày quốc tế chống nạn buôn người 30 tháng 7 ba Giám Mục vùng biên giới ba nước Peru-Brasil và Colombia đã công bố thông cáo chung mạnh mẽ lên án nạn buôn người, và kêu gọi các chính quyền liên hệ đề ra các biện pháp hữu hiệu giúp bài trừ tệ nạn kinh tởm này.

Thông cáo mang chữ ký của ĐC Jose Trevieso, Giám quản San Jose de Amazonas Peru, ĐC Adolfo Zon Pereira, GM Alto Solimoes Brasil và ĐC Jose de Jesus Quintero Dias, Giám quản Leticia Colombia. Sau khi bầy tỏ tình liên đới với các nạn nhân, các vị ghi nhận rằng trong các năm qua tệ nạn buôn người đã gia tăng mạnh mẽ trong vùng biên giới ba nước và gây ra biết bao đau khổ, nước mắt và thất vọng cho các nạn nhân. Tệ nạn coi con người như một món hàng này chống lại phẩm giá và vi phạm các quyền tự do căn bản của con người. Trung thành với Tin Mừng của Chúa Giêsu, là Đấng trao ban sự sống dồi dào cho con người, Giáo Hội không ngừng mời gọi tôn trọng sự sống và kiến tạo hòa bình. Như ĐTC đã nói, mọi người cần chung vai sát cách chiến đấu chống lại tệ nạn nô lệ tân tiến này. Xã hội dân sự cũng như các chính quyền và mọi cơ cấu xã hội phải hiệp lực chống lại tệ nạn đang lan tràn trong các cộng đoàn và dân tộc yếu đuối nhất.

Ngày 13 tháng 12 năm 2018 các chính quyền địa phương và các cơ cấu của cả ba nước Brasil Peru và Colombia đã ký Hiệp định cương quyết nhổ tận gốc rễ nạn buôn người và khai thác tình dục trẻ em và người trẻ. Theo đó ba nước cam kết theo dõi, điều tra và trừng phạt các tội phạm khai thác tình dục và buôn người trực tiếp hay gián tiếp. Các Giám Mục hy vọng các biện pháp này hữu hiệu giúp nhổ tận gốc rễ các tội phạm và đồng hành trợ giúp các nạn nhân hồi phục các tổn thương thể lý và tâm lý. Các giới chức vùng biên giới giữa ba nước cần hiệp lực trong việc bảo vệ sự sống, nền văn hóa và đất nước chống lại nạn buôn người và khai thác tình dục bằng các biện pháp phòng ngừa, đồng hành với các nạn nhân của bạo lực tình dục, cũng như thăng tiến quyền của các trẻ em, người trẻ và người lớn nạn nhân của tệ nạn này.

Chúng tôi hàng giáo sĩ tu sĩ và giáo dân đưa ra các sáng kiến và nỗ lực này để là dấu chỉ của niềm hy vọng, ánh sáng và sự hiện diện cho các cộng đoàn và gia đình toàn vùng. Cùng với ĐTC Phanxicô chúng tôi mời gọi mọi người khước từ mọi hình thức bạo lực và vi phạm các quyền của người dân vùng Amazonia xinh đẹp này, để loan báo Tin Mừng và hoạt động cho hạnh phúc của dân chúng sống trong vùng biên giới ba nước (REI 30-7-2019)

 Linh Tiến Khải - Vatican

210    02-08-2019