Houston, Texas. Các Tiểu Ban Hiệp Sĩ Columbus địa phương đã tích cực hành động sau cơn bão Harvey bằng cách giải cứu những người sống sót bằng thuyền và giúp ổn định chỗ ở cũng như thức ăn và nước uống cho những người khác.

Hiện nay Hội đã vận động gây quỹ cứu trợ thiên tai được trên nửa triệu dollars qua tổ chức Quỹ Cứu Trợ Thiên Tai (Disaster Relief Fund).

Các Hiệp sĩ Columbus cho biết trên trang nhà của họ rằng từ khi cơn bão Harvey đánh vào vùng duyên hải Texas ngày 25 tháng Tám, các Hiệp Sĩ địa phương đã là những người tuyến đầu giúp các nạn nhân, đặc biệt những người phải di dời vì cuồng phong và nước lụt.

Ở Dickinson, Texas, các Hiệp Sĩ Columbus Tiểu Ban 3217 của Cha Roach đã dùng thuyền để giúp di dời nhiều người ra khỏi nhà. Họ cũng giúp di tản một linh mục ra khỏi Đền Thánh Giá.

Tiểu Ban Richmond 7445 đã giúp di tản người dân tại giáo xứ địa phương, cung cấp thức ăn và nước uống cho đến khi lũ lụt rút khỏi. Ở Sealy, Tiểu Ban 3313 của cha Crann cũng đã giúp gần 100 người chỗ ở và phục vụ thức ăn và nước sạch.

Tiểu Ban 3793 của cha Nemec cũng cung cấp thức ăn và chỗ ở cho các nạn nhân ở Wallis, Texas. Ở Carrizo Spring thì có Tiểu Ban 8142 của Cha Arthus N. Kaler đã giúp khoảng 300 gia đình.

Tiểu Ban 11343 của cha John T. Weyer ở Sugar Land, Texas đã giúp sửa những mái nhà bị phá hủy bởi gió lốc.

Hội Hiệp Sĩ Columbus là chi nhánh của hội cứu trợ thiên tai Công Giáo thế giới. Tổ chức này cho biết rằng 100 phần trăm tiền quyên góp sẽ trực tiếp tới tay các nạn nhân.

Trong năm 2005, Hội Hiệp Sĩ đã nỗ lực trợ giúp nạn nhân bão Katrina ở Louisiana với nhiều triệu dollars. Hội Hiệp Sĩ Columbus trung ương đã đóng góp $860,000 cho quỹ trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân của cơn bão năm 2013 Haiyan ở Philiphine, nơi có khoảng hằng chục ngàn hội viên của Hội. Vào cuối năm 2016, sau cơn bão Matthew, Hội Hiệp Sĩ Columbus đã gây quỹ được trên $100,000.

Trên toàn thế giới, Hội Hiệp Sĩ Columbus có khoảng 1.9 triệu hội viên hoạt động trong 15,000 tiểu ban. Muốn đóng góp cho quỹ phục hồi thiên tai, xin vào trang nhà của hội tại www.kofc.org.

Giuse Thẩm Nguyễn