Sidebar

Thứ Ba
16.04.2024

Các Kitô hữu, những người Hồi giáo, và người dân bản địa cùng nhau quy tụ vì “một nền văn hoá hòa bình”

 

Các bui hi ngh và hi tho khuyến khích mt “nn văn hoá hoà bình và s cm thông chia s”. Đi vi mt nhà lãnh đo gii tr, “Gii tr, vi năng lượng, các mi tương quan và s hăng hái ca h trong vic c võ hoà bình, có th to ra mt s thay đi trong xã hi”.

08-collageMt nhóm bao gm 100 chuyên gia gii tr đến t nhiu tôn giáo khác nhau, bao gm c các Kitô hu và nhng người Hi giáo, đã cùng nhau quy t cùng vi đi din ca người dân bn đa nhm c võ cho mt “nn văn hoá hòa bình” ti Mindanao, min nam Philippines. Khu vc đã b xáo trn bi cuc xung đt, gn đây nht ti Marawi, bi cnh ca mt cuc đi đu đm máu đang din ra k t ngày 23 tháng 5 gia nhng k khng b liên quan đến Nhà nước Hi giáo và các lc lượng ca chính ph.

Sáng kiến này đã được bt đu vào tháng 6 năm ngoái ti Alabel, tnh Sarangani, do Jocelyn Lambac-Kanda, ging viên ti trường Đi hc Chúa Ba Ngôi; Jovar Pantao, giáo sư ti Đi hc Mindanao State – thành ph General Santos; và Kaharudin Dalaten, mt nhân viên phát trin ca chính quyn tnh Sarangani, dn đu.

Các bn tr đã liên tc tham gia các bui hi ngh khuyến khích và thúc đy h c võ mt “nn văn hoá hòa bình và s cm thông chia s”, vn là mt công thc cơ bn trong vic gii quyết xung đt.

“Gia bi cnh ca các cuc xung đt vũ trang vn gieo rc s hn thù, s thiếu tin tưởng cũng như nhng thành kiến gia nhng người dân Philippines, gii tr, vi năng lượng, các mi tương quan và s hăng hái ca h trong vic c võ hoà bình, có th to ra mt s thay đi trong xã hi”, ging viên Lambac-Kanda cho biết.

Giáo sư Pantao đã phát biu trong nhiu cuc hi tho khác nhau v ‘Bước quyết đnh: Khám phá s bình an ni tâm ca tôi’ đ nhng người tr tui có th khám phá ra vic làm thế nào đ có được s bình an ni tâm cũng như làm thế nào điu này có th lan ta điu này cho nhng người khác.

Đ chng t s ng h ca mình đi vi vic đưa vic giáo dc v hòa bình vào chương trình ging dy ca các trường công, giáo sưPantao cũng đã dn đu mt đi ngũ trong vic phát trin ‘Đơn v chương trình du hc v Giáo dc Hòa bình cho tt c mi giáo viên’.

Vào ngày 16-18 tháng 5 va qua, giáo sư tr Moro đã phc v như là mt c vn viên cho “Tudlo Kalilintad: Chương trình đào to Văn hoá Hòa bình cho các nhà giáo dc Hi giáo”, vn đã kêu gi s tham gia ca nhiu giáo viên Hi giáo đến t Sarangani.

V phn mình, Kaharudin Dalaten cho biết tình hình ca các thanh thiếu niên Mindanao có th phn ánh và cho phép h khám phá vai trò ca h trong vic gii quyết nhng vn đ nh hưởng đến gii tr chng hn như vic ít tham gia vào vic qun lý đa phương, chnghĩa cc đoan bo lc và vn đ ma túy bt hp pháp.

Kanda và Pantao c hai đu thuc Hip hi Lãnh đo Gii tr xut sc ca Liên Hip Quc năm 2009 trong khi Dalaten là Đi s Gii tr năm 2016 v Hòa bình-Châu Á ca Liên đoàn Hòa bình Toàn cu ca Liên Hp Quc.

Tt c các nhà lãnh đo gii tr đu cam kết c võ s hiu biết và s đng lòng trong các cng đng ca h thông qua vic c võ mt nn văn hoá hòa bình. MT

811    01-09-2017