Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Các Nghị Phụ Ba Lan cho biết Tài Liệu Sau Cùng của Thượng Hội Đồng sẽ khả quan hơn Tài Liệu Làm Việc rất nhiều

Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm 24 tháng 10, Hội Đồng Giám Mục Ba Lan cho biết các nghị phụ Ba Lan tin rằng Tài Liệu Sau Cùng của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên sẽ khả quan hơn Tài Liệu Làm Việc rất nhiều.

Đức Tổng Giám Mục Stanisław Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nói:

“Trong các cuộc thảo luận, các sửa đổi bổ sung cho Tài Liệu Sau Cùng đã được đệ trình. Nhiều ý kiến cho rằng văn bản của Tài Liệu Sau Cùng tốt hơn rất nhiều so với Tài Liệu Làm Việc.”

Ngài cho biết thêm: “Các bổ sung cho văn bản cuối cùng liên quan đến việc dạy giáo lý, và những chú ý nhất định đến vai trò và việc đào tạo các giáo lý viên, cũng như những điều khác nữa”.

Nhiều nghị phụ lên tiếng về việc huấn luyện tâm linh cho người trẻ; có những lời khuyên thiết thực, chẳng hạn như việc hình thành một hình thức Kinh Nhật Tụng chỉ dành cho những người trẻ tuổi. 

Ngài cho biết thêm “cũng có một diễn từ thần học thật thú vị trong đó diễn giả lưu ý rằng đồng hành với người trẻ không nên hiểu là một chiến lược sư phạm, nhưng cần phải xem là một sự kiện thần học xuất phát từ mầu nhiệm Nhập Thể. Chúa Giêsu đã trở thành một người phàm, sống giữa chúng ta như một người bạn đồng hành của các Kitô hữu trên con đường dương thế của họ, trước hết bằng cách chấp nhận cơ thể con người và số phận của con người để từ đó hướng con người đến những mầu nhiệm cao cả của Nước Trời”.

Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên cũng chỉ ra rằng một phần của cuộc khủng hoảng trong giới trẻ là do các điều kiện xã hội và chính trị gây ra, chứ không chỉ là lỗi của Giáo Hội.


Source: Press Office of the Polish Bishops’ Conference - Summary of synodal deliberations on October 24th by Archbishop Gądecki

285    26-10-2018