Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Các nhà báo Công giáo châu Phi đóng góp cho tiến trình hòa bình trong các cuộc bầu cử sắp tới

 

 
“Tiến trình bầu cử ở Châu Phi: vai trò và trách nhiệm của truyền thông trong việc gìn giữ hòa bình xã hội. Đây là chủ đề cho lần thứ ba "Chương trình bồi dưỡng" dành cho các nhà báo Công giáo ở châu Phi.

baochi.jpg

Khóa bồi dưỡng được tổ chức bởi: Hiệp hội các nhà báo Bờ biển Ngà và Các nhà truyền thông Công giáo, phối hợp với Liên báo chí Công giáo châu Phi, Burkina Faso. Cuộc gặp gỡ diễn ra từ 8 đến 16 tháng 8 tại Abidjan, Bờ Biển Ngà.

 

"Chương trình bồi dưỡng" là một diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, nhưng cũng để giúp phục hồi Liên đoàn báo chí Công giáo châu Phi. Lần này có khoảng 100 nhà báo đến từ Burkina Faso, Benin, Togo, Sénégal, Nigeria, Mali và Bờ Biển Ngà. Các tham dự viên gặp nhau tại Trung tâm Cha Pio của các cha dòng Capucino ở Cocody. Vào cuối buổi họp mặt, ngày 15 tháng 8, tại giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời Koumassi Prodomo thuộc giáo phận Grand-Bassam, các khuyến nghị cho bầu cử hòa bình đã được các nhà truyền thông đưa ra cho các quốc gia châu Phi, nơi việc bỏ phiếu trở thành dịp xung đột và chiến tranh.

 

Các tham dự viên yêu cầu các nhà cầm quyền thực thi quyền bình một cách công bằng trong các cuộc bầu cử hòa bình. Các nhà báo cũng được nhắc nhở về vai trò của báo chí trong các cuộc bầu cử. Họ không được phép có một vị trí trong các cuộc bầu cử, nhưng có nghĩa vụ cung cấp thông tin cần thiết để cử tri có thể bỏ phiếu một cách có hiểu biết.

 

Các nhà báo Công giáo cũng đã yêu cầu xã hội dân sự thực thi phần của mình để tất cả cùng nhau có thể đồng hành với các chính trị gia một cách hiệu quả trong các cuộc bầu cử hòa bình sắp tới.

 

Vào năm 2020, tại Burdina Fao và Bờ Biển Ngà sẽ có cuộc bầu cử tổng thống và tại Senegal vào năm 2021

 

Ngọc Yến

973    27-08-2019