Sidebar

Thứ Ba
16.04.2024

Các nhà truyền giáo châu Phi đến Canada giúp giáo dân Acadie

 

Ở Canada, để khắc phục tình trạng thiếu linh mục trong các cộng đoàn người Acadie, một giám mục đã nảy ra ý tưởng tìm kiếm các nhà truyền giáo …

Ở đầu bên kia thế giới

Rất sớm, một nhóm các linh mục người Nigeria sẽ được gởi đến miền đông Canada để giúp cho các cộng đoàn kitô giáo ở đây. Từ giã khí hậu ấm áp vùng nhiệt đới để ra đi và chỉ trở về sau nhiều năm dài phục vụ, họ đến một đất nước mà mùa đông nhiệt độ nhiều khi âm 35 độ C. Các nhà truyền giáo này sẽ đến một số làng Acadie xa xuôi hẻo lánh ở các tỉnh bang Prince Edward Island, Nova Scotia và Newfoundland.

Sáng kiến này dựa trên sự bén nhạy của một giám mục không thiếu nguồn năng lực. Giám mục giáo phận Bathurst, Quebec, Daniel Jodoin đã thông cảm với các đồng bạn giám mục ở các giáo phận miền đông Canada, các vùng này bị một cuộc khủng hoảng sâu sắc về ơn gọi. Nếu việc tìm kiếm linh mục đã khó khăn thì kiếm người thông thạo tiếng Pháp lại càng khó hơn. Vấn đề của cộng đoàn công giáo người Acadie là họ bị cô lập trong cộng đồng nói tiếng Anh mênh mông này. Vì lịch sử của họ, gần như họ không thể hình dung các buổi phụng vụ của mình lại không được cử hành bằng tiếng Pháp. 

Một chương trình truyền giáo khá độc đáo

Đứng trước vấn đề đau đầu này, Đức Giám mục Jodoin nghĩ ra một giải pháp thực tiễn. Tại sao không nhờ đến các cộng đoàn truyền giáo Nigeria, các cộng đoàn đầy cả các linh mục trẻ đến Canada? Dưới mắt ngài, miền đông Canada là vùng đất truyền giáo. Không chần chừ, ngài đề nghị với họ một chương trình. Các linh mục đầu tiên có thể được gửi đến giáo phận của ngài, nơi hoàn toàn nói tiếng Pháp như một giai đoạn chuyển tiếp. Ở đây họ có thể học tiếng Pháp và hội nhập văn hóa. Bước thứ nhì, họ được gửi đến vĩnh viễn vùng nói tiếng Anh nơi có các giáo xứ nhỏ người Acadie bị cô lập.

Vẫn còn trong giai đoạn đầu tiên nhưng chương trình này đã được triển khai tốt. Hai linh mục đã học tiếng Pháp trong hơn một năm ở một trong các trường đại học của tỉnh bang New Brunswick. Giám mục Jodoin đầy hy vọng vui mừng: “Khi họ sẵn sàng, họ sẽ phụ trách một giáo xứ!” Hai linh mục Nigeria khác sẽ đến trong vài ngày sắp tới để bắt đầu lớp tiếng Pháp.

Đức Giám mục Jodoin giải thích, nếu hồi xưa tỉnh bang Québec là tỉnh bang gởi các linh mục truyền giáo đi khắp nơi trên thế giới (Việt Nam là một trong các nước này với các cha Dòng Chúa Cứu Thế và Dòng Tên) thì bây giờ… họ nhận lại. Cũng vậy các nhà truyền giáo Quebec đã gieo hoa trái ở Châu Phi, thì bây giờ họ nhận sự giúp đỡ của các nhà truyền giáo thế kỷ 21. Với ý thức cộng đồng, với lòng đạo đức và lòng nhiệt thành tuyệt vời của họ, các nhà truyền giáo này chỉ “thắp lại ngọn lửa” cho giáo dân người Acadie.

Marta An Nguyễn dịch

721    28-09-2019