Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Các nữ tu Dòng Thánh Giuse ở Congo dấn thân đón tiếp các trẻ em mồ côi

 

CHDC Congo là mt quc gia giàu tài nguyên khoáng sn, nhưng nghèđói, chính tr bn, tham nhũng và xung đt kéo dài sut 2 thp k qua. Các cuc biu tình cùng vi bo đng xut phát tvic phe đi lp yêu cu tng thng phi công b kế hoch c th v cuc bu c tng thng, đng thi đòi ông t chc đ m đường cho cuc tng tuyn c. Tình trng hn lo CHDC Congo khiến phn ln các ca hàng kinh doanh và ngân hàng ti th đô phi đóng ca. Lc lượng quân đi và cnh sát đã gn như b tê lit. Tình trng khng hong chính tr dn theo nhng cuc khng hong khác, đc bit là khng hong v kinh tế mà nn nhân đu tiên là các tr em. Qu Nhi đng Liên hp quc (UNICEF) kêu gi thế gii không làm ngơ trước tình trng đau kh ca tr em và nhiu gia đình  CHDC Congo. Nhiu tr em b tuyn m tham gia các cuc xung đt vũ trang, tr em b ép buc phi ri b nhà .

Em bé m côi  Congo được các n tu chăm sóc – ANSA 25/04/2018 10:28

Đng trước hoàn cnh khó khăn ca đt nước, các n tu Dòng Thánh Giuse đã nhanh chóng dn thân phc v nhng người nghèo đ mt phn nào đó xoa du ni đau kh cho h. Các sơ đã c gng đem linh đo ca mình vào môi trường thc tế ca xã hi Conggo: “Theo mu gương ca Thánh Giuse sng Mu nhim nhp th trong gia đình Nazarét. Thánh Giuse luôn sn sàng phc v Chúa Giêsu và m Maria. Các N tu Dòng Thánh Giuse không phân bit th cp khác nhau, tt c được hun luyn đ noi gương Thánh Giuse trong gia đình Nazarét.

Các N tu t xem mình là nhng tôi t và phc v người khác trong s tuân th các quy tc và lut l. Mi người ý thc đến vic tr nên xng đáng nht cho hành trang đo đc tôn giáo quý giá. Như Thánh Giuse dy d Chúa Giêsu sut quãng thi gian thơ u và cũng như mt người thy vi tt c tình yêu, s khiêm tn và dâng hiến; các sơ chăm sóc các tr em, nhng người tr, thanh thiếu niên và mi người mà Chúa đã gi đến cho các sơ  bi vì h là nhng người mà Chúa yêu mến.

Mt công vic phng v đc bit mà các n tu thc hin cho người dân Congo là to dng mt nhà đ tiếp nhn các tr em m côi. Các bé b b  ca bnh vin, hoc trước cng đoàn, hoc có trường hp các bé được tìm thy b b rơ mt nơi nàđóđược phát hin và được mang đến cho các n tu. Các N tu Dòng Thánh Giuse đã phi đương đu vi ngày càng nhiu tr nh, các em cn mi th. Các sơ đã t hi “Phi làm gì đây?”. Gii pháp duy nht là to ra mt cơ s đ đón tiếp các em. Vì vy, vào năm 2012, cô nhi vin được hình thành ti Trung tâm Bnh vin “Mario Vannucci”, cách Uvira khong 20 km, gn biên gii gia Congo và Burundi. N tu Clare, người ph trách cng đoàn nói: “Uvira n phía bc ca h Tanganyika, Đó là mt khu vc sinh sng ca mt dân srt nghèo và mù ch. Trong nhng năm gn đây nó là trung tâm ca các hành đng quân s, gây ra s bn và gia tăng s nghèo đói”.

 các trm xá nh ca các làng xung quanh có nhiu bà m đã chết liên quan đến các bnh trong lúc mang thai hoc sau khi sinh con. Nhng người cha, thường là lính, h không th chăm sóc các thành viên trong gia đình. Vì vy, các tr m côi được giao phó cho các trm xá. Nhưng nhân viên không có và không có công c hoc phương tin đ chăm sóc nhng đa tr. N tu Françoise, người ph trách tri m côi nh li: “Ln đu tiên, là trường hp ca mt em b nhân viên t chi, đã chết sau bn ngày. Có mt trường hp th hai ca mt bé đã chết mt tun sau khi m em qua đi, vì người thân không biết phi đưa em đđâu”.

Vi thi gian, các trường hp tương t được lp li. Sơ Françoise tiếp tc: “Vì vy chúng tôi nghĩ đến vic bt đu đón tiếp nhng đa tr này. Chúng tôi bt đu công vic trong s phó thác vào Tình yêu Quan phòng ca Chúa. Chúng tôi tin rng các em là con cái ca Thiên Chúa, Ngài s ra tay can thip”.

Cơ s ca cng đoàn được thiết kế li cho phù hp đ đón tiếp các em. Các sơ được hai ph n trong vùng giúp đ. Trong khi đó, s tr em đang tăng lên. Nhiu em trong s các em b b li phía ca tri m côi vì h hàng biết rng các n tu có th chăm sóc các em.

Sơ Françoise kết lun. “Hin nay chúng tôi có tt c 26 em và hai em trong s đó đã đi hc mu giáo. Tương lai ca các em s ra sao? Chúng tôi đt các em vào tay Chúa và làm vic nhân danh Chúa Kitô. Trong ngôi nhà này, các em được ln lên mt cách lành mnh và được chăm sóc mt cách tt nht có th. Nh s nhn nuôi t xa, các em s có cơ hi hc tp và hướng đến mt tương lai tt đp. Trong khi đó, chúng ta phi nói cm t Chúa vì đã cho chúng tôi nhng ngường h, tr giúp đ chúng tôi có th thc hin vic bác ái này”.

Hin tượng tr thơ b b rơi là mt trường hp khn cp thc s  Cng hòa Dân ch Congo. Các em thường là con ca các gia đình rt nghèo, nhiu tr m côi hoc b b rơi vì cha m ca h không có hy vng v tương lai và không th nuôi hoc chăm sóc các em. Vic làm ca các n tu Dòng Thánh Giuse thc s là mt đim sáng trong mt vùng đt đy tăm ti ca s khng hong chính tr và xã hi.(Agenzia Fides 6/4/2018)

Ngc YếRadio Vatican

610    26-04-2018