Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

Các nữ tu khai trương nhà hàng Nundos cung cấp thực phẩm miễn phí ở London

Các nữ tu khai trương nhà hàng Nundos cung cấp thực phẩm miễn phí ở London

 Sr. Francis bên ngoài nhà hàng Nundos

 Một dòng tu nữ đã mở nhà hàng ở East London cung cấp thực phẩm miễn phí, có tên là “Nundos.”

 Các nữ tu Dòng Nữ tử Bác ái đã mở cửa hàng tạm thời hoặc “pop-up” - nhà hàng ở Shoreditch vào thứ Ba cung cấp “thức ăn cho linh hồn,” chẳng hạn như súp gà và canh đậu lăng, miễn phí.

 Tuy nhiên, các nữ tu yêu cầu khách hàng để lại điện thoại của họ sang một bên và nói chuyện với người ăn cùng.

 

 Chị Frances Ridler cho biết, quay phim là “rollercoaster,” nhưng chị cảm thấy rằng chương trình này là một “chân dung thành thật” của cuộc sống tại tu viện và sẽ “tốt cho Giáo Hội.” Nguyễn Minh Sơn

1364    20-10-2017