Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Các tín hữu Công giáo dùng YouTube để loan báo Tin mừngNhững người Công giáo theo dõi mạng YouTube trên thế giới, hãy đoàn kết – công cuộc tái Loan báo Tin mừng cần các bạn.
 
Đây thực sự là sứ điệp của buổi họp trực tuyến của người Công giáo dùng YouTube, một cuộc họp mặt qua mạng internet được tổ chức lần đầu tiên của hàng chục tín hữu Công giáo khắp thế giới vào tháng trước, về vấn đề đem Tin mừng đến các kênh YouTube của họ. Có khoảng 50 kênh đã đăng nhập để tham dự, phần lớn từ Mỹ, nhưng cũng có những kênh từ Italia, Brasil và Tây ban nha.

 

Buổi gặp gỡ được bắt đầu bởi sáng kiến của Daniel Glaze, chủ của phân nửa kênh “That Catholic Couple”; nửa còn lại thuộc về Ana, vợ của Daniel. Trên kênh của họ, họ trình bày cho những người theo dõi về cuộc sống của chính họ, một đôi vợ chồng trẻ và cũng là những người lần đầu tiên làm cha mẹ. Daniel cho biết ý tưởng này xuất hiện khi anh đang xem một video trên Catholic Youtube và tự hỏi rằng các tín hữu Công giáo có biết nhau và có từng cộng tác với nhau không.

 

Steve Lewis, chủ của kênh “Steve, the Missionary” và Maria Mitchell, nhà sản xuất của kênh “Ascension Presents” cũng có cùng câu hỏi như thế. Tại sao không có nhiều hơn các tín hữu Công giáo trên trang Youtube như trên các mạng xã hội khác như Twitter? Tại sao không có một cộng đồng Công giáo trên mạng Youtube?

 

Daniel đã gọi các bạn của mình và hỏi họ điều gì họ muốn làm cho ý tưởng này. Và Catholic YouTubers Hangout (cuộc hội kiên của các người Catholic dùng YouTube) đã ra đời như thế. Hội nghị trên mạng được mở cho bất cứ kênh YouTube nào, mà cách nào đó có tính Công giáo, nghĩa là nội dung của nó nói về Công giáo và Giáo hội Công giáo, hoặc người chủ của kênh là một tín hữu Công giáo làm việc dưới sự hướng dẫn của đức tin. Cuộc họp có mục đích kép: tạo một cộng đồng của các người Công giáo dùng YouTube và khuyến khích sự cộng tác trong cộng đồng này.

 

Lewis nhận định rằng cần có cộng động người Công giáo dùng YouTube, vì “người Công giáo cần phải có tiếng nói trong cuộc hội đàm siêu tiến, hoàn toàn vật chất và vô thần đang xảy ra trên YouTube”. Lewis muốn có một diễn đàn YouTube Công giáo, là nơi được dẫn dắt bởi các cuộc đối thoại và các nhà sáng tạo Công giáo, giống như trên trang Twitter hay Instagram. Lewis còn muốn rằng các tín hữu Công giáo còn là thành phần của mọi nơi trên mạng YouTube. Lewis nói rằng chúng ta cần được quyền được nghe tại các cuộc tranh luận trên ‘Gamer YouTube,' 'Politics YouTube,' or 'Movie-Nerd YouTube’.

 

Lewis cũng nhận định rằng hai điều này quan trọng cho việc truyền giảng Tin mừng. Điều thứ nhất quan trọng vì nó trả lời các câu hỏi của những người quan tâm đến đức tin; điều thứ hai quan trọng để đưa Tin mừng vào những nơi chốn mới giữa dân chúng trên thế giới. Lewis là người yêu thích dùng YouTube và cũng là nhà truyền giáo của Hội sinh viên Công giáo, anh nhận ra điều cần thiết đưa Tin mừng đến một trong những diễn đàn mạng xã hội yêu thích.

 

Daniel lưu ý rằng các cuộc hội thoại trên kênh có chủ đề Công giáo của anh không nhất thiết phải nói rõ ràng về Công giáo, nhưng về cuộc sống của một gia đình trẻ được hướng dẫn bởi quan điểm Công giáo. Daniel chia sẻ: “Chúng ta cần các nội dung Công giáo đa dạng trên YouTube, nghĩa là chúng ta cần các tác giả của các phim Công giáo sống thực hành đức tin của họ và trình bày nó qua các video. Ví dụ, kênh “That Catholic Couple” của tôi là một video blog, trên đó chúng tôi thường chia sẻ thế nào là một gia đình trẻ. Chúng tôi nói về đức tin của chúng tôi, nhưng nội dung của chúng tôi không luôn luôn rõ ràng là Công giáo. Hơn thế, chúng tôi cần những chiều kích khác nhau trên diễn đàn để đưa Tin mừng vào trong các góc thích hợp của YouTube.”

 

Lewis mời gọi các người Công giáo dùng YouTube làm hai điều: thứ nhất, xem và đăng ký các kênh khác, bởi vì nó giúp xây dựng cộng đồng; thứ hai, tiếp tục xem các video yêu thích không có tính tôn giáo, vì nó có thể giúp các nhà làm video trau dồi một phong cách chuyên nghiệp hơn.

 

Daniel nói thêm rằng cần có một cộng đồng YouTube Công giáo, vì nó thúc đẩy người khác trở nên tốt hơn. Sáng tạo nghệ thuật là điều Giáo hội thường đi trước nhưng trong những năm gần đây Giáo hội đã thụt lùi, đặc biệt trong việc tạo một video tốt. Lewis nói rằng như bất cứ phương tiện truyền thông nào, việc quay video có thể “đươc rửa tôi” và được dung để vinh dang Thiên Chúa. 

Daniel dự định tiếp tục tìm kiếm những cơ hội để tạo việc phát triển cộng đồng và cộng tác giữa các ngừoi Công giáo dung YouTube, với mục đích giúp loan báo sứ điệp Tin mừng. Lewis khuyến khích các tín hữu Công giáo chia sẻ các video và các blog giúp loan truyền sứ điệp Tin mừng: “Việc truyền giảng Tin mừng trên mạng internet không nhắm đến nổi tiếng nhưng là thấy được nhu cầu và giải đáp nó.”

 

Hồng Thủy

1272    14-08-2017