Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Các Tổng Giám Mục Công Giáo nói luật về phép giải tội ở Úc làm cho trẻ em “kém an toàn hơn”Các vị lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo Hội Công Giáo Úc đã chỉ trích luật mới tại lãnh thổ thủ đô Úc, gọi tắt là ACT, một luật đòi buộc các linh mục phải vi phạm ấn tín tòa giải tội để báo cáo lạm dụng tình dục, là làm cho trẻ em “kém an toàn hơn.”

Các linh mục ở Canberra sẽ phải báo cáo những cáo buộc, tội phạm hay tin là có phạm tội liên quan đến trẻ em cho thanh tra luật ACT trong vòng 30 ngày kể từ ngày 31 tháng Ba, 2019, dù rằng những thông tin ấy được xưng thú trong tòa giải tội.

Luật này được thông qua quốc hội ACT tháng trước, dù rằng điều khoản về phép giải tội đã phải hoãn lại chín tháng để chính quyền và các giáo sĩ có thể xác định cách nào để thi hành luật.

Theo luật của Giáo Hội thì linh mục sẽ bị rút phép thông công nếu phạm luật ấn tín tòa giải tội.

Người vận động cho chiến dịch chống lạm dụng trẻ em là Damian De Marco nói với hãng truyền thông Farifax rằng “Nếu họ thực sự quan tâm thì thà bị rút phép thông công còn hơn là để cho một đứa trẻ bị cưỡng hiếp.”

Tuy nhiên các Giám Mục Công Giáo Úc đã viết cho Thủ Hiến ACT là Andrew Barr với “những quan ngại nghiêm trọng” về những luật này, rằng bắt buộc báo cáo từ tòa giải tội “sẽ không có ảnh hưởng gì đối với sự an toàn của trẻ em và sẽ thực sự làm cho trẻ em kém an toàn hơn.”

Trong lá thư được ký bởi Tổng Giám Mục Mark Coleridge của Melboure và Tổng giám mục Anthony Fisher của Sydney viết rằng, “Lý do thứ nhất là thủ phạm của tội ác này rất ít khi tìm đến tòa giải tội và nếu bắt buộc phải báo cáo những gì xưng thú thì họ chẳng bao giờ xưng thú. Sẽ không có ảnh hưởng gì cho sự an toàn của trẻ em.”

“Lý do thứ hai là bất cứ thủ phạm nào có ý định xưng thú thì chắc chắn là sẽ làm điều đó một cách nặc danh để không thể báo cáo được. Lại một lần nữa chứng tỏ trẻ em sẽ không được an toàn hơn.

“Lý do thứ ba là niềm tin vào sự bảo mật tuyệt đối của tòa giải tội một khi bị giảm sút thì cơ hội mà một nạn nhân được nhắc đến trong tòa giải tội với một linh mục cũng sẽ bị giảm thiểu nghiêm trọng; cơ hội mà một linh mục giải tội có thể gây ấn tượng với nạn nhận cần phải thông báo cho người lớn có trách nhiệm ngoài tòa giải tội và để được an toàn sẽ mất đi. Như thế thì trẻ em sẽ bị kém an toàn hơn.”

Các tổng giám mục nói rằng người tính hữu sẽ “không tin tưởng” nếu biết các linh mục sẽ tiết lộ những gì họ xưng thú cho cảnh sát hay tòa án.

Các ngài viết rằng “cảnh tượng bắt giam và xét xử các linh mục vì hành động theo niềm tin của họ sẽ chia rẽ trầm trọng trong xã hội.”

“Các nền văn hóa và chính trị như ở Úc công nhận sự biệt lập rõ ràng giữa Giáo Hội và chính quyền;

“Trong khi cả hai đều cần thiết gặp nhau ở những quan điểm khác, ngay cả cộng tác với nhau, nhưng hai lãnh vực này dành cho nhau những sân chơi rộng lớn vào những thời điểm khác nhau.

“Đòi hỏi các linh mục vi phạm ấn tín tòa giải tội sẽ vượt quá giới hạn của chính quyền vào lãnh vực thánh thiêng.

“Tự do lương tâm, suy tưởng, ngôn luận, hội họp, niềm tin và thực hành tôn giáo là những quyền căn bản của con người.

“Bắt một linh mục vi phạm ấn tín của tòa giải tội sẽ chẳng khác nào bắt ngài hành động chống lại giáo lý cơ bản niềm tin của mình.

Trong thư trả lời, ông Barr nói rằng Ủy Ban Hoàng gia trong việc đáp ứng nạn Lạm Dụng Tình Dục Trẻ em đã nhận được những bằng chứng cho thấy một số linh mục tội phạm đã xưng thú việc lạm dụng của họ trong tòa giải tội và đã yên tâm là bí tích giúp một phần nào qua biến cố lạm dụng và bao che của nó. 

“Đối với những người này phép giải tội cho họ một nơi để nhận ra tội lỗi hay sai phạm của họ và một không gian để cảm thấy dễ chịu sau khi phạm tội.

“Lạm dụng trẻ em thật dễ sợ và chính quyền chắc chắn tiến hành giữ an toàn cho các em, dù bất cứ các em ở đâu.”

Barr đưa ra sự ưng thuận của Tòa Thánh với yêu cầu của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ xin được miễn trừ sự bí mật đặc biệt để tiết lộ lạm dụng tình dục trẻ em và mong Hội Đồng Giám Mục Úc cũng tìm kiếm sự sửa đổi tương tự.

Tuy nhiên hội đồng đã nói trước đây là ấn tính của tòa giải tội không được coi là “mâu thuẫn” với việc duy trì sự an toàn cho trẻ em.

Chủ tịch hội đồng là Tổng Giám Mục Coleridge đã tuyên bố rằng “Giáo Hội muốn những biện phạp nhằm bảo đảm môi trường an toàn hơn cho trẻ em. Không có bằng chứng nào cho thấy hợp thức hóa việc loại bỏ ấn tín của phép giải tội sẽ giúp được cho vấn đề này”

Cuộc tranh luận xảy ra sau khi Tổng Giám Mục Philip Wilson của Adelaide tuần trước tuyên bố sẽ kháng cáo việc kết án ngài về tội dấu kín vụ lạm dục tình dục trẻ em ở vùng Hunter gần Newcastle. Thẩm Nguyễn

560    13-07-2018