Sidebar

Thứ Hai
24.06.2024

Các tổng lãnh Thiên Thần

29/09/2020

Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên 

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL

Ga 1, 47-51

          Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael:, mỗi Vị một phận vụ cộng tác trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đó là những điểm trong bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong ngày Lễ Kính các Ngài:

          Các thiên thần, là các bậc thầy về chiêm niệm: các Ngài phục vụ và chiêm ngắm Thiên Chúa là Đấng đã sai các Ngài đi đồng hành với chúng ta trên nẻo đường cuộc sống.

          Mỗi tổng lãnh thiên thần có những sứ mệnh khác nhau trong Thánh Kinh: thiên thần Micae bảo vệ, thiên thần Gabriel loan báo, thiên thần Raphael hướng dẫn. Ngày xưa người ta tin rằng những biến cố không thể giải thích được là do các việc làm của thần linh để tỏ lối cho cái nhìn của thế giới khoa học về một cảm nhận của nguyên nhân và ảnh hưởng khác. Tuy thế, những người có niềm tin vẫn kinh nghiệm về sự bảo vệ, liên lạc và hướng dẫn của Thiên Chúa trong những cách không diễn tả được. Chúng ta không thể coi nhẹ các thiên thần.

          Hôm nay Giáo Hội mừng kính Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabrie và Raphae, đây là tên tuổi của ba vị Thiên thần đã được Thánh Kinh nhắc đến nhiều lần, và khi nói đến các Thiên thần là nói đến vô số. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác quyết với các môn đệ của Ngài về sự hiện hữu của các Thiên thần, đây chính là mầu nhiệm gắn liền với những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Khi tự tỏ bày cho loài người, Thiên Chúa cũng một trật mạc khải cho chúng ta thế giới của các Thiên thần.

          Và thuật ngữ Thánh kinh dùng để gọi các Thiên thần đều có nghĩa là “sứ giả”; theo thư Do thái 1,14, các Thiên thần là những thần linh phục vụ cho Thiên Chúa, và Thiên Chúa sai họ đến với những người cần được cứu giúp.

          Cựu Ước cũng gọi họ là “Các Thánh” hay là “những người con của Thiên Chúa”. Nổi bật nhất giữa các Thiên thần là các đấng Micae, Kêrubim và Sêraphim (số ít là Kêrub và Seraf). Vài đấng được gọi tên là:

           Micae, có nghĩa: “Ai ví bằng Thiên Chúa”  Gabriel, có nghĩa: “Sức Mạnh của Thiên Chúa” hay là “Anh hùng của Thiên Chúa”.
          Raphae, có nghĩa: “Thiên Chúa cứu giúp”.

          Thánh lễ hôm nay bắt nguồn từ lễ thánh hiến Đền thờ Micae trên đường Via Salaria ở Rôma. Ngày hôm nay cùng với Tổng lãnh Thiên thần Micae, Hội Thánh cũng mừng chung hai Tổng lãnh Thiên thần Gabrie và Raphae, theo lịch xưa, các Ngài được mừng vào những ngày 24-03 và 24-10. 

          Micae là tổng lãnh tất cả các Thiên thần. Ngài đã lãnh đạo các thiên thần khác chiến đấu với Luxiphe. Nhắc tới Ngài là người ta nhớ lại câu Ngài nói “Ai bằng Thiên Chúa?”.

          Gabrie là Thiên thần truyền tin (Lc 1, 19: Truyền tin cho ông Dacaria ; Lc 1,26: truyền tin cho Đức Mẹ). Ngài tuân lệnh Thiên Chúa mang sứ điệp Thiên Chúa đến cho loài người.

          Raphae là vị thiên thần đã đưa đường dẫn lối cho Tôbia con, nhờ đó Tôbia bình an trong cuộc hành trình nhiều nguy hiểm, cưới được vợ hiền và chữa được bệnh cho cha già. Trước khi từ biệt gia đình Tôbia, Ngài cho biết thêm là Ngài luôn ở trước mặt Chúa để dâng những công nghiệp của loài người lên cho Thiên Chúa.

          Giáo hội mừng kính ba Tổng lãnh Thiên thần Micaen, Gabrien, Raphaen là dịp để mỗi người chúng ta chiêm ngắm sự tham gia của các ngài trong chương trình của Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu đã nói bằng hình ảnh: “Các ngươi sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1, 51).

          Cách nào đó, Thiên Chúa cũng có những chương trình tốt đẹp dành cho từng người chúng ta và mời gọi chúng ta đáp trả: “không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Ga 15, 16).

          Mừng lễ Tam Vị Tổng Lãnh Thiên Thần Michael (tiếng việt là Micae), Raphael và Gabriel, ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu thấy mỗi người chúng mình, bạn và tôi.  Ngài thấy chúng mình từ đàng xa, khi chúng mình  đứng lẫn khi ngồi.   Thiên Chúa biết những hy vọng và cả những lo lắng sâu thẩm nhất của từng người chúng mình.  Chắc chắn rằng ngày hôm nay Chúa Giêsu sẽ ban ân sủng để chúng ta đương đầu và đối mặt với những điều này. 

          Thiên Chúa sẽ giúp  mỗi người chúng mình  sống trọn vẹn ơn gọi của chúng mình, như khi Ngài sai sứ thần Gabriel đến với Mẹ Maria, báo tin cho Mẹ biết là sẽ cưu mang đấng Cứu Thế. (Luca 1, 28).  Thiên Chúa sẽ mở mắt và tâm trí chúng mình để thấy Ngài rõ hơn qua những sinh hoạt mỗi ngày, như khi xưa Ngài đã sai thiên thần Raphael mở mắt cho Tô-bít (Tobit 11).  Và Thiên Chúa cũng sẽ gởi Thiên Thần Michael (Micae) để giúp chúng mình chiến đấu với tội lỗi như xưa Ngài đã sai Thiên Thần Micae chiến đấu với sa-tan và bảo vệ dân Do Thái.  (Khái Huyền 12, 7 và Đanniên “Daniel” 12, 1)

          Mừng lễ các tổng lãnh thiên thần là dịp để suy niệm về vai trò của các ngài trong phụng vụ, cách riêng trong thánh lễ. Khi Giáo Hội cử hành thánh lễ, không chỉ loài người chúng ta mà cả triều thần thiên quốc cùng tham dự vào hiến tế này: “Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Chúa…” (Lời cuối các kinh tiền tụng). Ngay đầu lễ, chúng ta xin các thiên thần chuyển cầu cho chúng ta: “Vì vậy, tôi xin… các thiên thần… khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa…” (Kinh Tôi Thú Nhận). Các thiên thần đem của lễ chúng ta dâng “lên bàn thờ thiên quốc, trước tôn nhan uy linh cao cả Chúa…” (Kinh nguyện tạ ơn II). Khi rước lễ, ta được lãnh nhận “bánh của các thiên thần”.


 

3457    27-09-2020